Til forsiden

Styrk de samiske rettighetene i skolen!

Elever som ønsker undervisning i og på samisk, møter dårlige vilkår og manglende rettigheter. Samisk undervisning blir stadig nedprioritert. Det må vi få en slutt på!

Hvorfor er samisk undervisning viktig?

Gjennom alle år har samisk språk og kultur blitt et offer for en brutal fornorskningspolitikk. Retten til samisk opplæring i skolen har eksistert i litt over 50 knappe år, men færre elever velger å benytte seg av denne retten.

Vi vil styrke de samiske rettighetene i skolen ved å gi samisk undervisning et løft. Vi vil øke kvaliteten, stimulere til økt antall søkere, og viktigst av alt: Forbedre læringsutbyttet. Samisk språk og kultur er en viktig del av den norske skolen, og det må politikken gjenspeile. Vi vil forbedre ressursene til samisk undervisning og tilpasse den til hver enkelt elev. I tillegg er vi nødt til å tydeliggjøre rettighetene som allerede eksisterer. Samiske rettigheter kan ikke lenger nedprioriteres.

Grønn ungdom vil

1

Styrke de samiske språkenes stilling i skolen ved å

1. Øke ressursene til samiske læremidler og oversettelse av lærebøker 2. Redusere minstekrav for antall elevers rett til opplæring på samisk fra ti til fem 3. Etablere rettigheter til å følge en samisk læreplan uansett hvor i landet du bor 4. Utvikle fjernundervisninstilbudene 5. Øke støtten til litteratur og kultur på samisk, samt etablere støtteordninger for å oversette barn- og ungdomsbøker på samisk 6. Jobbe for at §6-2 i opplæringsloven håndheves og at samiske elever over hele landet er sikret samisk språkopplæring i skolen uansett hvor i landet de bor 7. Opprette samisk som fremmedspråksfag i skolen

2

Styrke lærernes kunnskap om samisk språk og kultur ved å

1. Iverksette en kompetanseheving for lærere om samisk kultur 2. Sørge for at det blir bedre informasjon angående samiske rettigheter om opplæring og utdanning på et nasjonalt nivå 3. Gjøre det mulig å dra på feltutveksling med samiske miljøer som en del av lærerutdanningen, hvis det samiske miljøet også ønsker det 4. Øke kompetansen blant lærere gjennom etterutdanning for å styrke undervisning og kunne tilrettelegge bedre for elever

3

Styrke den samiske kulturens plass i skolen ved å

1. Markere samefolkets dag, 6. februar, som en offentlig fridag 2. Gi næringspermisjon fra undervisning for deltagelse i sesongarbeid 3. Gi støtte til at flere kommuner kan bli samisk forvaltningsområde, og forenkle søkeprosessen.

Enig med oss?

Bli med i kampen for samisk i skolen

Meld deg inn i Grønn Ungdom!