Til forsiden

Trygg organisasjon

Grønn Ungdom skal være et trygt og inkluderende fellesskap for alle, både på arrangementer og i organisasjonen generelt. Vi skal ta vare på våre medlemmer, og ha en organisasjonskultur som aktivt bevisstgjør hverandre rundt grensesetting og forebygger grenseoverskridende adferd. Grønn Ungdoms etiske retningslinjer slår fast at ‘ingen former for fysiske, psykiske eller seksuelle overtramp aksepteres i Grønn Ungdom’.

Hva er et varsel?

Hvis du er i tvil om et forhold er grenseoverskridende adferd eller bryter andre etiske retningslinjer, skal du varsle. All trakassering, diskriminering, grenseoverskridende adferd eller økonomisk mislighold skal varsles om. Hvis du mottar et varsel av noen andre er du også pliktig å varsle videre til generalsekretær. Varsler om grenseoverskridende atferd gjelder uavhengig om bruddene har skjedd utenfor Grønn Ungdom, så lenge varsler eller omvarslede er medlem hos oss.

Hvordan varsler du?

Hvis du har opplevd grenseoverskridende adferd, har fått et varsel fra noen andre, eller mistenker grenseoverskridende adferd, skal du varsle til en i varslingsutvalget. Varslingsutvalget består av hele ledelsen.

Generalsekretær Sigurd Sønstelie har ansvaret for varslingsutvalget og kan kontaktes på tlf: 416 82 041

Slik varsler du

1

Dersom du mistenker eller har fått kjennskap om grenseoverskridende adferd eller har opplevd det selv, tar du ikke kontakt med vedkommende, men melder fra direkte til generalsekretær umiddelbart.

2

Dersom varselet gjelder en person i ledelsen, kontakter du partisekretær i MDG. Partisekretær Torkil Vederhus kan kontaktes på tlf 415 89 316. Kontaktinformasjonen deres ligger alltid på MDGs nettside.

3

Dersom varselet gjelder en ansatt varsler man generalsekretær, som vil håndtere saken i tråd med de arbeidsrettslige reglene på området.

4

Så fort varslingsutvalget er informert har du ikke noe videre ansvar i oppfølging av situasjonen eller den varslede. Husk at du som involvert også har rett på ivaretagelsestilbud ved behov.

Alle tillitsvalgte og varslingsutvalget i Grønn Ungdom har taushetsplikt. Informasjonen og dokumentasjonen vil oppbevares sikkert og konfidensielt i tråd med regler for GDPR.