Til forsiden

Om oss

Er du nysgjerrig på Grønn Ungdom? Les om hvem vi er og hva vi gjør her!

Hvem er vi?

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. I Grønn Ungdom får man muligheten til å kjempe for sine hjertesaker og lære mer om politikk! Vi jobber hver dag med å gjøre Norge mer klimavennlig og verden mer rettferdig.

Grønn Ungdom ble stiftet i 1996, og organisasjonen består av lokal- og fylkeslag, et landsstyre, en kontrollkomité og et sentralstyre. I sentralstyret sitter også ledelsen som består av to talspersoner og en generalsekretær. Grønn Ungdom har altså ikke en leder og en nestleder, men to likestilte talspersoner av forskjellig kjønn. Hvert år arrangeres det et landsmøte. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og bestemmer både politiske og organisatoriske saker. Alle som er medlem av Grønn Ungdom kan komme på landsmøtet. I tillegg arrangerer vi en sommerleir hvert år, hvor du kan bli med å bade, få nye venner og redde verden samtidig.

Organisasjonen vår er også del av en global, grønn bevegelse som sammen kjemper mot klimaendringer, masseutryddelse av arter og urettferdighet som undertrykker mennesker. Vi er medlem av Federation of Young European Greens (Europeiske Grønn Ungdom) og Global Young Greens (Globale Grønn Ungdom).

Et bilde av en gjeng grønne ungdommer etter et landsstyremøteEt bilde av en gjeng grønne ungdommer etter et landsstyremøte

Hva mener vi?

Siden vi er MDG sitt ungdomsparti følger vi deres politikk som grunnlinje. Vi tilhører den grønne ideologien, og jobber for en mer klimavennlig og rettferdig verden.

Klimakrisen er vår tids største krise, og vi tror det haster å gjøre tiltak for å redusere virkningene av global oppvarming. Vi mener at alle får det bedre om vi gjør det lett å velge grønne løsninger. Vi tilhører verken venstresiden eller høyresiden i politikken, fordi de gamle partiene har vist at de ikke har reelle løsninger på klimakrisa. Derfor samarbeider vi med de som gir oss mest gjennomslag for grønn politikk, uavhengig av fargen på partilogoen.

Klimaendringene rammer urettferdig, og vi jobber for en mer solidarisk verden. Internasjonal solidaritet er en viktig del av vår politikk. Vi tror på internasjonalt samarbeid, og vi anerkjenner at Norge har et særskilt ansvar for utvikling.

Vi kjemper for et samfunn hvor alle har rett til å være hvem de vil og elske hvem de vil. Vi kjemper mot rasisme og diskriminering. Vi mener at alle har rett på trygghet og gode liv.

Et gammelt bilde av en gjeng Grønne Ungdommer fra landsmøtet i 2001Et gammelt bilde av en gjeng Grønne Ungdommer fra landsmøtet i 2001

Vår historie

Grønn Ungdom ble stiftet i 1996 som en nasjonal organisasjon, etter å ha eksistert i form av lokallag i flere år. Etter stiftelsesmøtet begynte de raskt å involvere seg internasjonalt. Sammen med Grön Ungdom i Sverige tok de initiativ til å opprette Nordens Grønne Ungdomsforbund, en paraplyorganisasjon for de grønne ungdomspartiene i Norden.

Mye av Grønn Ungdoms aktivitet foregikk i organisasjonens lokallag. Grønn Ungdom hadde lokallag i sju fylker, og aktiviteten var størst i Oslo, Trondheim og Tromsø.

I tiden framover (fra 2001) økte aktiviteten i Grønn Ungdom. De fikk egne nettsider, større oppmerksomhet i media, flere medlemmer og flere lokallag. I det organisasjonen vokste, fikk den også bedre rutiner og organisasjonsstruktur. I perioden fikk Grønn Ungdom sin første internasjonale kontakt, nettsideansvarlig, og kasserer. Til sammen hadde Grønn Ungdom elleve lokallag i mellom 2000 og 2008. Av disse var laget i Trondheim det klart mest aktive.

I 2008 ble Grønn Ungdom reetablert etter å ha mistet nær sagt alle aktive medlemmer fra foregående år. Deretter begynte så smått organisasjonen å bygge opp stabil aktivitet og systematisk samarbeid med Miljøpartiet De Grønne knyttet til valgkampen i 2009 og 2011. På landsmøtet i 2008 ble det behandlet og vedtatt nye vedtekter, og den gryende medlemsveksten i Miljøpartiet De Grønne førte også til et tilfang av medlemmer til Grønn Ungdom. Medlemsveksten, som vi i ettertid vet fortsatte å stige, markerer en slags begynnelse på framveksten av organisasjonen slik vi kjenner den i dag.

Mellom 2008 og 2011 ble ble det avholdt både landsmøter, sommerleire og en vinterleir. Medlemmer deltok også på politiske demonstrasjoner og deltok i noe grad i skolevalgkampen i 2009.

Fra 2011 skjøt profesjonalisering av Grønn Ungdom fart. I 2012 ble det valgt et nytt arbeidsutvalg (som tilsvarer dagens sentralstyre) hvor flere personer hadde med seg erfaring fra andre organisasjoner. Arbeidsutvalget besto av medlemmer som i de kommende årene bidro til å forme organisasjonen slik vi kjenner den i dag. Grønn Ungdom fikk i løpet av perioden nok en gang nye vedtekter og et landsstyre ble opprettet. Samtidig var tilfanget av medlemmer stort i takt med at moderpartiet vokste eksplosivt i 2012 og 2013.

Siden 2012 har stadig flere aktive fylkeslag i Grønn Ungdom blitt etablert. Både Landsstyret og Landsmøtet er blitt sterkere organer som driver reell påvirkning av De Grønnes politikk. Etter at moderpartiet kom inn på Stortinget høsten 2013 regnes Grønn Ungdom som ungdomsparti på lik linje med de andre stortingsungdomspartiene. Både i skolevalgkampen 2013 og skolevalgkampen 2015 var Grønn Ungdom tilstede på tilnærmet alle videregående skoler i hele landet, og økte oppslutningen begge ganger.

I 2015 gjorde MDG et brakvalg i lokalvalget, som økte medlemstilveksten til Grønn Ungdom. Profesjonaliseringen av organisasjonen fortsatte, og etthvert kunne vi også gjøre ansettelser som hjalp med organiseringen. 2019 var et viktig år for klimasaken, og mange ungdommer fant veien inn i Grønn Ungdom som følge av økt fokus på klima og klimastreiker. Samtidig som moderpartiet har økt oppslutningen jevnt ved hvert valg, har Grønn Ungdom drevet med påvirkning av norsk og internasjonal politikk.

Kjemp for en bærekraftig framtid - det er nå det gjelder.