Til forsiden

Klima

Livsgrunnlaget vårt er truet. Hvis mennesker fortsetter å slippe ut klimagasser, vil klimaendringene gjøre store deler av planeten ubeboelig. For å hindre dette må vi omstille oss, men heldigvis er et grønt samfunn et godt samfunn for alle!

Klimahandling nå!

Klimaendringene er den mest omfattende krisen vi mennesker må håndtere. Hele vårt livsgrunnlag er truet, arter dør og områder på jorda står i fare for å bli ubeboelige. Hvis vi skal nå klimamålene må vi handle nå! Vi har løsningene, alt vi trenger er politikere som er villige til å bruke dem.

Våre løsninger:

1

Satse på klimavennlig energi som kjernekraft, havvind, vannkraft og solenergi

Vi kan produsere nok fornybar energi til å dekke verdens energibehov, men da må vi investere penger og kunnskap i næringene.

2

Få slutt på oljeboringa

Etterspørselen etter olje er på vei ned, mens etterspørselen etter fornybar energi øker. Vi har allerede pumpet opp mer olje enn hva Jorda tåler.

3

Innføre et månedskort for unge til 250kr som kan brukes på all kollektivtransport i hele Norge

Det er altfor dyrt å ta kollektivt i dag, særlig for studenter og ungdommer. Vi vil senke prisene slik at alle kan ha muligheten til å reise kollektivt, også til andre steder enn hjemkommunen sin.

4

Få på plass nattog til Berlin og lyntog mellom de store norske byene

Togforbindelsene til Europa er altfor dårlige. Ved å bygge nattog til Berlin blir det lettere å reise på interrail eller til andre byer i det sentrale Europa. I tillegg er flere av de mest trafikkerte flyrutene i Europa innenlandsruter i Norge. Vi vil gjøre det lettere og raskere å ta toget i stedet.

5

Gjøre thrifting og veggismat 25% billigere ved å fjerne avgiftene

I dag må du betale like mye moms på miljøvennlig klær og mat, som på andre varer. Vi vil at det skal være billigere og enklere å velge grønt ved å kutte momsen på brukte klær og vegetarmat.

6

Bygge flere grønne møteplasser i stedet for motorveier

Alle byer og tettsteder burde utformes på menneskenes premisser, ikke på bilens.

7

Samarbeide tettere med EU og andre internasjonale aktører om å kutte globale utslipp

Skal vi nå klimamålene vi ha internasjonale og forpliktende samarbeid, og EU kutter utslipp mye raskere enn Norge.

Enig med oss?

Bli med i kampen for en bærekraftig framtid

Meld deg inn i Grønn Ungdom!