Til forsiden

Sosial rettferdighet

Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv, uavhengig av hvem du er.

Solidaritet med alle, for alltid

Vi er verdens rikeste land, men regjeringa sitter stille mens flere sliter med å betale regningene og barn kommer på skolen uten matpakke og varme klær. Det er rekordmange mennesker på flukt, og klimaendringene vil skape mange flere. Flere og flere land vil forby og stigmatisere skeive, transpersoner og andre som bryter med “normalen”. Transpersoner får ikke den helsehjelpen de trenger. Mennesker opplever fortsatt diskriminering fordi de er skeive, kvinner, ikke-binære, trans, har funksjonsvariasjoner eller på grunn av hudfarge, kulturell eller religiøs tilhørighet. Det mener vi er uakseptabelt.

Derfor vil Grønn Ungdom

1

At de som har minst skal få lavere skatt, og øke trygdene

Vi vil ha et mer progressivt skattesystem. Trygdene må være høye nok til at de som trenger dem kan leve verdige liv.

2

At Norge skal ta imot 10 000 kvoteflyktninger og gi mye mer i bistand

Aldri har det vært flere mennesker på flukt, og Norge må bidra mer ved å gi flere et trygt sted å leve.

3

Forby homoterapi

Ingen kan forandre hvem du er og hvem du elsker. Homoterapi er undertrykkende og stigmatiserende, og må forbys.

4

Forbedre seksualundervisningen og heve elevers kunnskapsnivå på kjønn, identiteter og seksualitet

Mange elever får en heteronormativ seksualundervisning, og lærer alt for lite om sex utover å sette kondom på en banan.

5

Innføre en tredje juridisk kjønnskategori

Mennesker som verken er kvinne eller mann skal ikke tvinges til å velge mellom to kjønn de ikke er i passet.

6

Skape et godt helsetilbud for transpersoner i hver landsdel

I dag må transpersoner gjennom et nåløye på rikshospitalet for å få behandling. Vi mener alle skal ha rett på et helsetilbud rett i nærheten.

7

Innføre en kvitteringsordning for dem som blir stoppet av politiet på gata

Mange opplever å bli stoppet av politiet uten grunn, særlig hvis man ikke er hvit. Vi vil at politiet skal gi deg kvittering om de stopper deg uten å oppgi hvorfor.

8

Motarbeide diskriminering i jobbsøkingsprosess og på leiemarkedet ved å innføre anonyme søknader

Ingen skal bli diskriminert på bakgrunn av navnet sitt.

9

Utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18

De som har behov for å ta abort skal slippe å sitte foran en nemd og forsvare seg. Vi vil fjerne nemdene og utvide abortgrensen til uke 18.

10

At alle skal få gratis prevensjon

Ingen skal blakke seg for å betale for prevensjonen de bruker. Alle skal ha tilgang til effektiv prevensjon.

Enig med oss?

Bli med i kampen for et rettferdig samfunn

Meld deg inn i Grønn Ungdom!