Til forsiden

Sexarbeideres trygghet veie tyngst

Det er på tide å lytte til sexarbeidere når de sier at dagens sexkjøpslov ikke fungerer. Derfor vil vi skrote hallikparagrafen og styre sexarbeidernes rettigheter!

Sexarbeidere fortjener trygge rammer!

En av de mest grunnleggende og toneangivende ideene i feminismen er at man skal lytte til kvinner. At man lytter til dem det gjelder, tar kvinner på alvor, og lar kvinner snakke for seg selv. Det må også gjelde når vi snakker om vanskelige temaer som sexarbeid. Sexarbeidere er tydelige på at dagens lovverk gjør livet farligere for dem, og denne oppfatningen bekreftes av store aktører som Amnesty og WHO. Disse organisasjonene som kaller Norges kriminalisering av sexkjøp for menneskerettighetsbrudd og en helserisiko.

Ingen skal tvinges inn i sexhandel, verken direkte eller indirekte. Likevel tyder alt på at sexarbeid ikke er noe som vil forsvinne bare det forbys. Da må vi prioritere å ha et lovverk som skaper så trygge rammer som mulig for de som ønsker å jobbe med sexarbeid, og sørge for gode rutiner for å fange opp og hjelpe de som vil ut av det. Det må gjøres ved sosialhjelp og tilstrekkelige juridiske og helsemessige tilbud, ikke med kriminalisering.

Grønn Ungdom vil

1

Styrke sexarbeidernes rettigheter

1. Fjerne hallikparagrafen. 2. Endre håndhevelsen av straffelovens §316 (“sexkjøpsloven”), slik at paragrafen beskytter sexarbeidere og avkriminaliserer salg av sex. 3. Evaluere sexkjøpsloven 4. Sikre sexarbeideres rett mot diskriminering 5. Styrke PRO-senteret og etablere lignende sentre i flere av Norges storbyer 6. Gjennomgå lovverket knyttet til skatt og arbeidsrettigheter, for å sikre at sexarbeidere ikke faller utenfor viktige offentlige støtteordninger 7. Tydeliggjøre politiets instruks rundt sexkjøpsloven, slik at politiets arbeid prioriterer skadereduksjon og å fange opp menneskehandel og tilfeller av alvorlig utnyttelse 8. Prioritere tilstrekkelige statlige midler til forskning på sexkjøpsloven i Norge, med særlig fokus på hvilke konsekvenser loven har hatt for sårbare grupper 9. Sikre gode ressurser, hjelpetiltak og rådgivning for alle som selger sex, og sikre at dette er tilgjengelig for alle sexarbeidere uansett kjønn, kjønn på kundene deres, statsborgeskapstatus, språk, eller andre forhold

2

Kjempe mot menneskehandel

1. Innføre en samtykkelov 2. Etablere regionale ressurssentere for papirløse som kan sikre papirløse nødvendig helsehjelp og sosialhjelp inntil situasjonen deres er avklart, og hjelpe dem med å enten søke asyl eller komme seg trygt til hjemlandet deres 3. Betydelig myke opp praksisen rundt innvilgning av oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel 4. Sørge for bedre rådgivning, helsehjelp og eventuell jobbtrening for de som ønsker seg ut av sexarbeid 5. Ha en sterk sosialpolitikk som fjerner økonomiske grunner til sexarbeid mot sin vilje

Enig med oss?

Bli med i kampen for sexarbeidernes rettigheter

Meld deg inn i Grønn Ungdom!