Til forsiden

Bort med den utdaterte klesindustrien!

Produksjonen av klær bidrar til enorme mengder klimagassutslipp hvert år. Det vil vi gjøre noe med!

Ja til en bærekraftig klesindustri!

Klesindustrien står for nesten 10% av verdens årlige klimagassutslipp. Det er mer enn all internasjonal fly- og skipstrafikk. I tillegg er vannforbruket til klesindustrien på 93 billioner liter i året. Samtidig eier nordmenn flest langt flere klær enn vi bruker, og kaster mye klær hvert år. Det er ikke rart når klærne selges så billig som de gjør.

Grønn Ungdom vil

1

Gjøre det enklere å reparere

1. Innføre en reparasjonsrett på klær. 2. Gi støtte til organisasjoner som driver reparasjonsverksteder for klær. 3. Innføre en levetidsmerking på klesplagg, med garantier og reparasjonsrett dersom plagget går i stykker før forventet levetid. Forventet levetid kan ikke være kortere enn garantifristen i loven. 4. Vurdere å utvide garantitiden for klær og sko til tre år. 5. Fjerne moms på reparasjon, brukt og utleie. 6. Nedsette et miljøinformasjonsutvalg med mandat til å komme med forslag til ny og mer radikal miljøinformasjonslov etter modell fra den nye eitkkinformasjonsloven.

2

Regulere de store fast-fashion selskapene

1. Styrke åpenhetsloven, blant annet ved å inkludere et krav om at selskaper må offentliggjøre leverandørlistene deres uten forespørsel. 2. På sikt utarbeide et lovverk mot moderne slaveri som setter konkrete etiske krav og standarder til varer som selges i Norge, og av norskregistrerte selskaper. 3. Utrede hvilke tiltak lovverket burde inneholde for å best gagne arbeidere i leverandørkjeden skal gjennomføres, med fokus på arbeidernes lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø. 4. Informasjon om produksjonssted, arbeidstid og lønn bør være synlig på prislappen og på selskapets hjemmesider. 5. Stille krav til høy kvalitet på klærne som selges. 6. Innføre en ordning der kleskjedene må betale inn en sum per plagg, som brukes til gjenvinning av ødelagte klær. 7. Innføre strenge og tydelige krav til bærekraft ved offentlige innkjøp av klær og tekstiler, og legge til rette for leasing og leie av klær i det offentlige. 8. innføre klare retningslinjer for hva som kan kalles bærekraftige tekstiler. 9. Støtte EUs krav til tekstilindustrien på områder som gjenvinning av klær, reduksjon av volumene på klær og ombruk av klær. 10. Gi Medietilsynet hjemmel til å hindre distribusjon av enkelte reklamer av etiske grunner. 11. At bedre informasjon om allerede eksisterende forbrukerrettigheter formidles gjennom statlige kampanjer og holdningsarbeid. 12. Endre åpenhetsloven slik at den gir bedriftene ansvar for å måtte ha innsyn i hvilke arbeidsforhold tekstilene er produsert under. 13. Innføre en produsentansvarsordning. 14. Utrede muligheten for å innføre en kastelov for kleskjedene, for å redusere svinn i klesindustrien. 15. Innføre en differensiert miljøavgift på klær som gir høyest avgift til klærne med høyest klimafotavtrykk, og som favoriserer “klimavennlige” klær. 16. Fjerne moms på vaskeposer laget av miljøvennlige naturmaterialer. 17. Åpne for dyrking av industrihamp.

3

Gjenbruke tekstilene vi allerede har

1. At genbruk skal belønnes, fremfor bruk av ny plast. 2. Gjøre det lettere for alle folk å leie klær og utstyr, ved å gi støtte til bedrifter som ønsker å satse mer på utleie. 3. Utrede pant på klesplagg 4. Kreve at butikker som selger nye klær, også kan ta imot klær til gjenvinning og ombruk etter modell fra batterier og småelektronikk. 5. Gi støtte til forskning på materialgjenvinning. 5. Gjøre det lettere for alle folk å leie klær og utstyr, ved å gi støtte til bedrifter som ønsker å satse mer på utleie. 6. Innføre en “too good to go” ordning på klær som skal kastes, slik at forbrukeren kan kjøpe overskuddsklær til en billig penge. Samt innføre en avgift på kasting av klær, slik at det ikke lønner seg for kleskjeder å kaste ting. 7. Innføre resirkulering av stoffene fra brukte og kastede klær.

Enig med oss?

Bli med i kampen for en bærekraftig klesindustri

Meld deg inn i Grønn Ungdom