Til forsiden

Retten til en verdig død

Ved uhelbredelig og smertefull sykdom burde det finnes et alternativ til forlenget lidelse for de som vil ha det. Vi vil åpne for aktiv dødshjelp i Norge!

En vei ut av smerten

Daglig får mennesker over hele landet den beskjeden om at de har blitt alvorlig qsyke. Enhver person som blir syk i Norge møtes med verdens beste helsevesen, med enormt dyktig personell som kommer til å prøve sitt aller beste på å gjøre dem friske. Dessverre, er det begrensninger for hva moderne medisin kan utrette fordi noen sykdommer er simpelthen uhelbredelige. Mange av de som blir syke i Norge kan gå gjennom behandling som lindrer smertene, men dette gjelder ikke alle, i enkelte situasjoner er smerten uutholdelig for pasientene.


Årlig reiser nordmenn til Sveits for å dø fordi regelverket i Norge stopper dem. De som reiser til Sveits er mennesker i det siste stadiet av livet, som ønsker å avslutte livet sitt omringet av familien og ikke i et fremmed land. Dagens politikk plasserer en ekstra byrde på de aller sykeste blant oss både i form av ressurser og verdifull tid. Aktiv dødshjelp i Norge og ikke i utlandet er løsningen.

Imidlertid er det stadig utvikling innen legevitenskapen om sykdommer som historisk har hatt høy mortalitet. Immunterapi, individuelt tilpassede behandlingsløp og lindrende enheter sørger i mange tilfeller for en smertefri og verdig død for alvorlig syke. For de grønne er solidaritet med mennesker viktig, og dermed er det viktig å i alle tilfeller sikre det gode grønne livet, også med smertestillende.

Grønn Ungdom vil at

1

Aktiv dødshjelp

1: Spesifikke krav som skal oppfylles for å få gjennomføre aktiv dødshjelp skal utformes av kvalifisert helsepersonell. 2: Eutanasi skal dersom innført tilbys hjemme hos pasienten. 3: Eutanasi og assistert livsavslutning i særskilte tilfeller skal tillates dersom det foreligger uutholdelig sykdom, og: - Pasienten har fylt 16. - Pasientens lidelse er uutholdelig og der ikke noen utsikt til forbedring - Pasientens sykdom er fysisk. 4: Kreve at lege ikke kan reservere seg mot å henvise pasienter som ønsker å ta i bruk aktiv dødhjelp, men at de skal kunne reservere seg mot å bistå selve handlingen.

Enig med oss?

Bli med i kampen for retten til en verdig død

Med deg inn i Grønn Ungdom