Til forsiden

Grønn Ungdom fordømmer Putins brutale angrepskrig

Putin brutale angrepskrig bryter både folkeretten og reglene for krig. Grønn Ungdom gir seg ikke før Ukraina rett til suverenitet er sikret!

Grønn Ungdom fordømmer Russlands uprovoserte angrep på Ukraina!

Grønn Ungdom fordømmer Russlands brutale invasjon av Ukraina. Vladimir Putins brudd på folkeretten i Ukraina er et mørkt og grusomt gufs fra fortiden. Grønn Ungdom står med det ukrainske folk i deres kamp for frihet, og vi vil ikke gi oss før hele Ukraina er gitt tilbake til det ukrainske folk.

Denne konflikten er ikke en konflikt mellom NATO og Russland, eller en "komplisert og nyansert" geopolitisk situasjon. Dette er derimot en ensidig invasjon av et demokratisk land, og ansvaret ligger ene og alene hos Putin og kretsen rundt ham.

Grønn Ungdom vil

1

Menneskerettigheter og regler i og om krig

1. Verdsette menneskerettighetenes prinsipper høyere enn prinsipper om nøytralitet 2. Anerkjenne Krim-halvøya som tilhørende Ukraina 3. At de neste to presidentvalgene skal oversees av FN grunnet fare for udemokratiske prosedyrer, dersom Ukraina aksepterer dette 4. Anklage Russland for å ha løyet om hvorvidt de skulle entre Ukraina med militære styrker 5. Fordømme Hviterusslands valg om å gi russiske tropper tilgang til Nord-Ukraina 6. Fordømme Russlands fortsatte bruk av missiler under fredssamtalene med Ukraina 7. Fordømme Russlands bruk av fredssamtalene til å fylle drivstoff på tankene sine 8. Mene gjennomgående av Russland-Ukraina-konflikten slik den utspiller seg nå i hovedsak er forårsaket av Putin og hans styring av Russland 9. Beholde diplomatiske bånd til Russland og Hviterussland, og at Norge skal være en pådriver for løsning av konflikten som respekterer folkeretten 10. Påtale Russlands bruk av propaganda og megafondiplomati i forsøk på å begrunne konflikten 11. Holde spesielt de store teknologiselskapene ansvarlig for spredning av feilinformasjon, fake news og propaganda på deres plattformer

2

Sanksjoner

1. Stanse russiske selskapers tilgang til olje og gassfelt til norsk sokkel 2. Vurdere om fryste midler tilhørende den russiske presidenten, kretsen rundt ham og andre høytstående embetsmenn i den russiske stat eller høytstående generaler i det russiske militæret burde konfiskeres av den norske stat, og brukes på humanitær hjelp til Ukraina 3. Si nei til utestengelse av russiske barn og unge fra idrett og kultur i Norge

3

Forsvar

1. Støtte Norges medlemskap i NATO 2. Bidra med forsvarsstyrker i andre NATO-land, om NATO skulle be om det 3. Støtte at Norge bistår Ukraina med militært materiell

4

Flyktninger

1. Ta imot Norges rettferdige andel av de millionene som flykter, og så mange ukrainske flyktninger som FN ber oss om, minst 60 000 2. At flyktninger fra Ukraina skal komme i tillegg, og ikke heller enn, ordinære kvoteflyktninger 3. Gi mer midler til sosialtjenestene for å ivareta økende tilkomst av flyktninger fra Ukraina og andre deler av verden 4. Om nødvendig tilrettelegge regelverket for arbeidstillatelser, slik at ukrainske flyktninger raskest mulig kan bli en del av det norske arbeidslivet 5. Stille oss bak Stortinget sitt vedtak om å innføre kollektiv asyl til flyktninger fra Ukraina 6. Opprette en luftbro for å hente flyktninger direkte ut av avskårede områder i Ukraina 7. Prioritere å hente inn flyktninger som risikerer å utsettes for rasisme, homofobi, transfobi eller andre former for forfølgelse 8. Vil at russiske militære styrkers avhoppere i Ukraina skal tilbys asyl og beskyttelse, inkludert økonomisk støtte

5

Energipolitikk

1. Begrense makten Russland har over Europa gjennom gasseksport 2. Fortsette å eksportere strøm til Europa 3. Fremskynde fornybarprosjekter som allerede har fått utdelt konsesjon 4. Prioritere storstilt satsing på fornybar energi( havvind og solkraft) og satse på energisparing 5. Diversifisere og dekarbonisere kilder for strømforsyning 6. I samråd med EU sikre en plan for hvordan Europa kan frigjøre seg fra russisk gass og raskere omstille det europeiske markedet til fornybar energi

6

Beredskap

1. Sikre atomberedskap og jodlagre i alle norske kommuner 2. Gjennomgå eksisterende beredskapsrom og bomberom i Norge, og vurdere hvorvidt dekningen i dag er forsvarlig 3. Gjenopprette norske beredskapslagre for korn 4. Umiddelbart igangsette totalt vern av norsk matjord 5. Fremheve viktigheten av norsk matsikkerhet, og fortsette med å øke selvforsyningsgraden

Enig med oss?

Bli med i kampen for internasjonal fred

Meld deg inn i Grønn Ungdom!