Til forsiden

Skole

Vi vil ha en skole som er bedre tilpasset enkelteleven, fordi man lærer mer når man har det bra og opplever å får noe ut av det man lærer.

Mer frihet, mindre stress i skolen

Dagens skolesystem gjør elevene stressa og utslitte med vurderinger hver uke, lekser, og i tillegg til en allerede lang skoledag. Som om det ikke var nok med det må elevene kjempe mot en rigid fraværsgrense som krever at legen må si at du har hodepine for deg hvis du ikke vil stryke i et fag. Skoleåret avsluttes med eksamen, en vurdering hvor du blir trukket ut i et tilfeldig fag og får fem timer til å bevise at du er verdig karakteren din.

Vi tror at elever lærer best når de faktisk har lyst til å dra på skolen. Da må vi fjerne eksamen, fjerne dagens fraværsgrense, ha flere valgfag, færre lekser og mer fritid. Vi vil ha flere valgfag, flere praktiske læringsmetoder, og gratis skolemat - fordi all forskning viser at du lærer dårligere når du ikke har spist.

Slik vil vi endre skolen:

1

Bytte ut eksamen med mer rettferdige vurderingsformer

Dagens eksamensresultater varierer på dagsform, og måler ikke hva elevene faktisk kan

2

Fjerne dagens fraværsgrense

Leger har viktigere ting å gjøre enn å skrive sykemeldinger til elever som må være borte fra gymtimen, og en gymtime fra eller til skal heller ikke kunne ødelegge vitnemålet ditt

3

Innføre flere valgfag og flere praktiske læringsmetoder

Skal vi få verdens beste skole krever det mindre pugging og mer lærelyst

4

Innføre gratis skolemat

Konsentrasjonen på skolen skal ikke avhenge av størrelsen på matpakka

5

Mindre lekser og mer fritid!

Det er ikke sunt eller bra for læring at skoleelever sitter flere timer med lekser etter at skoledagen er over. Det er mye viktigere å ha tid til å henge med venner eller drive med fritidsaktiviteter!

Enig med oss?

Bli med i kampen for en bedre skole

Meld deg inn i Grønn Ungdom!