Til forsiden

Ja til ny folkeavstemming om EU!

Dagens unge har ikke hatt anledning til å si sin mening om EU. Det vil vi gjøre noe med!

Fremtiden er internasjonal

EU er et samarbeidsprosjekt hvor stater i Europa kommer sammen for å løse felles problemer. Internasjonalt samarbeid fungerer, og Grønn Ungdom mener at den beste arenaen for internasjonalt samarbeid i dag er gjennom EU. I kampen mot klimakrisen er EU helt avgjørende. EU gjør nemlig det ingen har klart før dem: lage juridisk bindende klimaavtaler som forplikter alle medlemslandene til å gjennomføre klimatiltak.

Skal vi klare å løse noen av de store grenseløse utfordringene verden står overfor: Klimakrisen, personvernskrisen og flyktningekrisen, trenger vi samarbeidsinstitusjoner som EU – og vi trenger et Norge som støtter EU.

EU er ikke perfekt, men det blir ikke bedre om Norge står utenfor.

Grønn Ungdom mener at

1

Medlemskap

1: Norge bør søke medlemskap i EU. Frem til Norge blir med i EU, bør Norge forbli i EØS-avtalen. 2: Grønn Ungdom vil at en fremforhandlet avtale om EU-medlemskap skal legges fram for en folkeavstemning som vil avgjøre om Norge blir EU-medlem eller ikke. 3: Vi skal være tydelige på hvordan innmeldingsprosessen legges opp, både med EU og den norske befolkninga.

2

Forbedre EUs politikk

EU har en politikk som kan forbedres på en rekke områder, og Grønn Ungdom skal jobbe aktivt for at EU får en mer solidarisk politikk på disse områdene. EUs landbrukspolitikk er preget av en satsing på store gårder og et mer industrielt landbruk. Grønn Ungdom vil jobbe for å endre politikken på dette området slik at det blir flere små gårder, og for at det skal være lønnsomt å drive landbruk i Norge, basert på norske naturressurser.

3

Offentlig debattt

1: Vi trenger økt offentlig debatt rundt EU. Dette vil Grønn Ungdom bidra til.

Enig med oss?

Bli med i kampen for internasjonalt samarbeid!

Meld deg inn i Grønn Ungdom!