Til forsiden

Gjør det enklere å velge klimavennlig: Karbonmerking nå!

Grønn Ungdom mener at det må bli enklere å ta gode valg

Alle kjøp påvirker klimaet

Nesten enhver handling vi foretar oss hver dag har en klimapåvirkning. Hver gang du kjøper en brus i nærbutikken eller kjører bilen opp til hytta så slippes det ut klimagasser. Vi som bor i Norge er blant de som slipper ut mest klimagasser i atmosfæren, og det haster med å kutte klimagassutslippene våre, hvis vi ønsker å bo på en beboelig planet. Det er viktig å huske at det fortsatt er mulig å redde kloden, men for å gjøre dette så trenger vi å redusere karbonutslippene våre. En måte vi kan redusere klimagassutslippene er gjennom en karbonmerkingsordning.

Slik systemet er i dag, har ikke vi forbrukere mulighet til å sjekke hvilke produkter som er mest klimavennlige. Dette er ikke bærekraftig. Staten må legge til rette for å at det skal bli lettest mulig å velge klimavennlig. Derfor trenger vi en karbonmerkingsordning som gir oss forbrukere mer informasjon om karbonpåvirkningen til varene vi kjøper fra råvarekjøp til produksjon. En karbonmerkingsordning kan attpåtil motivere bedrifter til å drive mer klimavennlig i et forsøk på å nå ut til klimabevisste forbrukere.

Grønn Ungdom vil

1

Karbonmerking

1. Utrede et forbrukervennlig og bredt tilgjengelig system for karbonmerking av alle produkter (varer og tjenester) og deres frakt. 2. At Norge skal være en pådriver for felles europeiske standarder for karbonmerking. 3. Karbonmerkingsordningen skal være frivillig for bedrifter å ta del i. 4. Bedrifter skal slippe ekstrakostnader tilknyttet merkeordningen.