Politikk

Klima

På grunn av gammeldags tenkning og fossil politikk er menneskeheten i ferd med å ødelegge
det stabile klimaet som har vært grunnlaget for fremveksten av vår sivilisasjon. Det skal ikke
skje på vår vakt! Grønn Ungdom vil endre Norge til et moderne nullutslippssamfunn innen
2050, og sikre at norsk klimapolitikk har høyest mulig ambisjonsnivå og er i tråd med Parisavtalen.

Målet for politikken er at folk skal kunne leve gode, bærekraftige liv.

Resolusjoner og plattformer

Grønn Ungdoms innspill til MDGs politikk