Til forsiden

Sentralstyremedlem

Ingvill Kristine Skau Jensen

(Hun/henne)

Ingvill kommer fra Tønsberg, og ble med i Grønn Ungdom fordi hun tror et grønt samfunn er et godt samfunn. Hun er mest opptatt av likestillingspolitikk, internasjonalt samarbeid og sosial rettferdighet. Ved siden av vervet som sentralstyremedlem studerer hun ved lektorprogrammet på Universitetet i Oslo. Fritiden hennes bruker hun på å reise, strikke og drikke kaffe.

Ansvarsområder

Valgkampsstrategisjef
Referatansvarlig
Et bilde av IngvillEt bilde av Ingvill