Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Våre grunnverdier er basert på tre solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med kommende generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Folkene i Grønn Ungdom

FYLKESLAGENESENTRALSSTYRETKONTORET

Pressehenvendelser

kontaktinformasjon

Finn ditt fylkeslag

Grønn Ungdom er del av en global, grønn bevegelse som sammen kjemper mot klimaendringer, masseutryddelse av arter og urettferdighet som undertrykker mennesker. Vi er medlem av Federation of Young European Greens (Grønn Ungdom Europa) og Global Young Greens (Globale Grønn Ungdom). Vårt internasjonale utvalg holder kontakten med våre søsterpartier i andre land.

Kontrollkomiteen er vår lille domstol som tolker vedtektene våre når noe er uklart, og valgkomiteen sørger for å finne gode kandidater og demokratiske valgprosesser.

Utvalgene i Grønn Ungdom

Internasjonalt UtvalgKontrollkomiteenValgkomiteen

Sakspapirer og referater

Les mer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Les mer

Hvem lobber oss?

Les mer

GRØNN UNGDOMS HISTORIE

Ta et dykk i våre arkiver. Finn informasjon om tidligere tillitsvalgte, eler nyt historieprosjektet som skildrer organisasjonens 20 første år. Se bilder, historier og intervjuer med tidligere talspersoner og møt Grønn Ungdoms spede begynnelse.

Kontakt oss

Adresse

Grønn Ungdom
Hausmannsgate 19
0182 Oslo

Organisasjonsnummer

993 860 875

Kontonummer

1503.34.23826

Generelle henvendelser

Guri Barka Martins

Generalsekretærguri.barka@gronnungdom.no468 88 137

Talspersoner

Hulda Holtvedt

Talspersonhulda.holtvedt@gmail.com954 17 677

Teodor Bruu

Talspersonteodor.bruu@gronnungdom.no948 23 850