Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. I Grønn Ungdom får man muligheten til å kjempe for sine hjertesaker og lære mer om politikk! Vi jobber hver dag med å gjøre Norge mer klimavennlig og verden mer rettferdig. Vil du bli med?

FYLKESLAGENESENTRALSSTYRETKONTORET

Pressehenvendelser

kontaktinformasjon

Grønn Ungdom er del av en global, grønn bevegelse som sammen kjemper mot klimaendringer, masseutryddelse av arter og urettferdighet som undertrykker mennesker. Vi er medlem av Federation of Young European Greens (Grønn Ungdom Europa) og Global Young Greens (Globale Grønn Ungdom).

Internasjonalt UtvalgKontrollkomiteenValgkomiteen

Sakspapirer og referater

Les mer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Les mer

Hvem lobber oss?

Les mer

GRØNN UNGDOMS HISTORIE

Ta et dykk i våre arkiver. Finn informasjon om tidligere tillitsvalgte, eler nyt historieprosjektet som skildrer organisasjonens 20 første år. Se bilder, historier og intervjuer med tidligere talspersoner og møt Grønn Ungdoms spede begynnelse.

Kontakt oss

Adresse

Grønn Ungdom
Hausmannsgate 19
0182 Oslo

Organisasjonsnummer

993 860 875

Kontonummer

1503.34.23826

Generelle henvendelser

Guri Barka Martins

Generalsekretærguri.barka@gronnungdom.no468 88 137

Talspersoner

Hulda Holtvedt

Talspersonhulda.holtvedt@gmail.com954 17 677

Teodor Bruu

Talspersonteodor.bruu@gronnungdom.no948 23 850