Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. I Grønn Ungdom får man muligheten til å kjempe for sine hjertesaker og lære mer om politikk! Vi jobber hver dag med å gjøre Norge mer klimavennlig og verden mer rettferdig.

Grønn Ungdom ble formelt stiftet i 1996. Organisasjonen består av lokal- og fylkeslag, landsstyre, kontrollkomité og sentralstyre. I sentralstyret sitter også ledelsen som består av to talspersoner og en generalsekretær. Grønn Ungdom har altså ikke en leder og en nestleder, men to likestilte talspersoner av forskjellig kjønn. Du kan lese mer om talspersonene våre her. Hver år arrangeres det et landsmøte. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og bestemmer både politiske og organisatoriske saker. Alle som er medlem av Grønn Ungdom kan komme på landsmøtet.

Grønn Ungdom er også del av en global, grønn bevegelse som sammen kjemper mot klimaendringer, masseutryddelse av arter og urettferdighet som undertrykker mennesker. Vi er medlem av Federation of Young European Greens (Grønn Ungdom Europa) og Global Young Greens (Globale Grønn Ungdom).

FYLKESLAGENESENTRALSTYRETKONTORET
Internasjonalt UtvalgKontrollkomiteenValgkomiteen

Pressehenvendelser, -bilder og logo

Medlemsinformasjon

Sakspapirer og referater

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Lobbyregister

GRØNN UNGDOMS HISTORIE

Ta et dykk i våre arkiver. Finn informasjon om tidligere tillitsvalgte, eler nyt historieprosjektet som skildrer organisasjonens 20 første år. Se bilder, historier og intervjuer med tidligere talspersoner og møt Grønn Ungdoms spede begynnelse.

Kontakt oss

Adresse

Grønn Ungdom
Hausmannsgate 19
0182 Oslo

Organisasjonsnummer

993 860 875

Kontonummer

1503.34.23826

Generelle henvendelser

Sigurd Sønstelie

Generalsekretærsigurd@gronnungdom.no416 82 041

Talspersoner

Margit Martinsen

Talspersonmargit.m@gronnungdom.no

Tobias Stokkeland

Talspersontobias@gronnungdom.no