Forbrukslån
Casinor.com

Vil ha grønt statsbudsjett

Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom vil øke bevilgningene til kollektivtransport og flytte subsidier fra oljeindustrien til utvikling av fornybar energi i sitt alternative statsbudsjett for 2013.

Mandag 8.oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Miljøpartiet De Grønne, som på flere meningsmålinger har nærmet seg et stortingsmandat ved valget neste år, etterlyser en tydelig og ambisiøs satsing på fornybar energi, kollektivtransport og norsk matproduksjon.

– Et løft i disse sektorene haster, og da har vi ikke tid til mer visjonsløs og oljesvart budsjettpolitikk. Med vårt alternativ presenterer vi realistiske og gjennomførbare tiltak som fører Norge et stort skritt i en grønnere retning, innenfor en trygg økonomisk ramme, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, Grønn Ungdom, mener det er på tide at regjeringen setter reelle begrensninger for oljeindustrien. De er bekymret for den stadig voksende ressursbruken i oljenæringen, og konsekvensene det mefører for klimaet og fastlandsindustrien.

– I 2011 var ressursbruken tre ganger så stor som oljepengebruken på statsbudsjettet. Det er på tide prinsippet om at “forurenser betaler” virkelig begynner å gjelde. Første skritt må være å fjerne de enorme subsdidiene til oljeindustrien, og heller bruke disse midlene til å utvikle fornybar energi. Så bør CO2-avgiften heves til et nivå som faktisk utgjør en forskjell, det vil si 1000 kr/tonnet på sikt, sier nasjonal talsmann i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien.

Transportsektoren i Norge står for om lag 30 prosent av klimagassutslippene, og har de raskest voksende utslippene av alle sektorer. Tidligere denne uken advarte Norges Automobilforbund om at Østlandet kommer til å stoppe opp, dersom det drøyer med utbygging av Inter City-jernbane. Miljøpartiet De Grønne krever en økning i bevilgningene til jernbane fra 12,5 mrd i 2012 til 17 mrd i 2013 for å få fortgang i utbyggingsplanene.

– Dobbeltspor i Inter City-trianglet er det viktigste satsingsområdet i samferdselspolitikken i årene fremover. Både for klimaet, luftforurensning og trafikkflyten i de store byene er det helt nødvendig at dette kommer på plass så fort som mulig. Pengene kan tas fra økte avgifter på flytrafikk og reduserte bevilgninger til vei, sier Marcussen.

Last ned vårt alternative statsbudsjett her.

Leave a Reply