Forbrukslån
Casinor.com

Vi søker organisasjonssekretær

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi har nå en ledig fast 40%-stilling som organisasjonssekretær, med mulighet til å jobbe i 60% fram til august.

Du vil ha hovedansvar for Grønn Ungdoms rutinemessige økonomioppgaver, inkludert regnskapsføring i Tripletex, å bistå fylkeslagene med økonomiarbeid, og håndtering av refusjoner og lønn. Tidligere økonomierfaring er ikke påkrevd, og det vil bli gitt opplæring. I tillegg vil du ha ansvar for utsending av sakspapirer og referater, og bistå generalsekretær og sekretariatet med annet forefallende organisatorisk arbeid ved behov.

Vi kan tilby deg:

Oppgavene dine blir blant annet:

Vi ser etter deg som:

Organisasjonssekretæren er en rent administrativ stilling som jobber tett med generalsekretær, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Erfaring med økonomiarbeid er en fordel, men det vil gis opplæring.

Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov. Det forventes ikke annen reisevirksomhet.

Grønn Ungdom ønsker mangfold på partikontoret, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554. Søknadsfristen er 17. mars, med tiltredelse snarest. For ordens skyld opplyser vi om at det kan kreves en begrenset politiattest fra ansatte i Grønn Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

Søknad med CV sendes til miriam@gronnungdom.no. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg rundt jobben. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.