Forbrukslån
Casinor.com

Vi må skape et klimarettferdig og kunnskapsrikt samfunn!

-Vi er her – fordi vi tror at en bedre verden er mulig. Vi tror det går an å bygge et samfunn som drives framover av ren energi, utelukkende, sa talsperson Lage Nøst da han talte til De Grønnes landsmøte.

Lørdag ettermiddag ble Miljøpartiet de Grønnes Landsmøte hilst av Grønn Ungdoms talspersoner Lage Nøst og Ingrid Ophaug Dahl. De to talspersonene høstet stor begeistring i landsmøtesalen hvor hele 40 medlemmer av Grønn Ungdom sitter som delegater. Videre i sin tale sparte ikke Lage Nøst på kruttet da han manet til kamp mot urettferdigheten klimaendringene skaper både på tvers av generasjoner og landegrenser:

– Det er blendende urettferdig at en generasjon med viten og vilje frarøver neste generasjon  utsikten til en fredfylt alderdom. Det er blendende urettferdig at Jordas fattigste skal betale prisen for den orgiastiske forbruksfesten i rike land, sa han.

Videre snakket talsperson Ingrid Ophaug Dahl om hvor viktig det er å gjøre den oppvoksende generasjonen både grønn og kunnskapsrik. Hun poengterte hvor nødvendig et solid skoleverk er i et bærekraftig samfunn:

– Vi trenger både de kloke hodene og de flittige hendene, og vi trenger dem helt andre steder enn i oljenæringa. Framtida vår, den ligger i fornybar industri, i landbruket, i transportsektoren og tjenestesektoren. Den ligger i næringer vi enda ikke har høyrt om, sa hun, til salens store begeistring.

 

Leave a Reply