Forbrukslån
Casinor.com

– VI HAR INGEN MILJØMINISTER

I dag ble det kjent at Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tilsidesetter miljøfaglige råd og åpner for avfallsdumping i en av Vestlandets reneste fjorder, Førdefjorden. – Vi har ingen miljøminister, sier Grønn Ungdoms talsperson Lage Nøst.

Vedtaket betyr at det skal dumpes 6 millioner tonn giftig gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Godkjennelsen gir gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe avfallet i en fjord med status som nasjonal laksefjord.

I tillegg til å være viktig for den truede villaksstammen i Norge, huser Førdefjorden et mangfold av liv og sårbare arter; kysttorsk, musling, koraller svamper, rødlistet dypvannsfisk som uer, blålange og pigghå.

Disse risikerer å miste sine leveområder fordi “miljøministeren” ikke tar hensyn til annet enn økonomisk vekst, sier Nøst.

Norsk natur er en av våre viktigste merkevarer, da kan vi ikke bruke den som søppelfylling. Å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i en nasjonal laksefjord er som å bæsje i matfatet.

AP MÅ SNU

Arbeiderpartiet har varslet at de støtter regjeringens vedtak. Hvis de hadde villet kunne de skapt flertall i Stortinget for å stoppe gruvedumpingen. Grønn Ungdom mener AUF må komme på banen:

AUF kan ikke godta at Arbeiderpartiet blir med på regjeringens korstog mot norsk natur og livet i havet.
De bør å nekte å drive valgkamp for et parti som prioriterer kortsiktig økonomisk vekst foran klima, miljø og evige naturverdier, mener Nøst.

Nå må ungdomspartiet vise at de faktisk bryr seg om miljø, og er villig til å legge hardt mot hardt. Dette er vår generasjons Alta. Å nekte å drive valgkamp for et parti de er så uenige med burde være grunnleggende, fortsetter han.

Ap trenger ungdomspartiet sitt for å ha troverdighet blant unge, og så lenge AUF gir dem den troverdigheten fører de ungdom bak lyset. Det gjelder ikke bare gruveavfall, men også klima: Ap vil slippe til oljeindustrien nord for polarsirkelen og smelte iskanten ytterligere.

Førdefjorden er ingen søppelkasse! Grønn Ungdom sier nei til gruvedumping i norske fjorder. Les uttalelsen fra vårt landsmøte her.

Leave a Reply