Forbrukslån
Casinor.com

Vi gratulerer ICAN med fredsprisen

Fredsnasjonen Norge kan ikke tillate seg å sitte i baksetet i kampen mot atomvåpen.

Atomvåpen er ikke gårsdagens trussel – det er en trussel på linje med klimaendringer og masseutryddelse av arter.  Grønn Ungdom støtter kravet til ICAN og et stort antall av verdens stater om et forbud mot atomvåpen og ønsker et NATO uten disse masseødeleggelsesvåpnene.

Da bombene smalt over Hiroshima og Nagasaki, var det et resultat av villet politikk. Bare med politikk kan vi hindre at dette skjer igjen. Norge må gjøre det klinkende klart, særlig overfor våre samarbeidspartnere i NATO, at vi er en drivkraft for en atomvåpenfri verden. Grønn Ungdom mener det er fullt mulig å kombinere NATO-forpliktelsene våre med en mer proaktiv linje i nedrustningsarbeidet.

Dette vil ikke bli første gang Norge bidrar til en aktiv nedrustningspolitikk. Vi har blant annet støttet arbeidet med å forby klasevåpen og landminer. Det vil være riktig og konstruktivt av Norge å gjøre det samme med atomvåpen.

Vi gratulerer ICAN med Nobels fredspris og ønsker dem lykke til med det videre arbeidet for en atomvåpenfri verden. De har vår fulle støtte.

Ola Eian og Hulda Holtvedt, talspersoner i Grønn Ungdom

Leave a Reply