Forbrukslån
Casinor.com

Vi er klare for De Grønnes landsmøte!

I helgen avvikles Miljøpartiet de Grønne sitt landsmøte og hele 41 medlemmer av Grønn Ungdom deltar som delegater.

– Vi er klare for en viktig helg med både organisatorisk og politisk debatt. Flere viktige resolusjoner er foreslått av Grønn Ungdom. Vi har en sterk delegasjon som skal jobbe målretta for å heve stemmen til partiets yngste medlemsgruppe, sier talspersoner Lage Nøst og Ingrid Ophaug Dahl.

Blant resolusjonene foreslått av Grønn Ungdom, omhandler én et krav om forbud mot import av pels. Dette er en resolusjon som kan bidra til å profilere både Grønn Ungdom og moderpartiet enda sterkere på dyrevernsaken. Ingrid Ophaug Dahl er tydelig på at en slik resolusjon vil være verdifull å forankre i partiets høyeste organ:

– Skal man først arbeide for å avvikle pelsindustrien her i Norge, følger det naturlig av dette å kreve et importforbud. Norsk pelsdyrindustri har gang på gang vist at dyrevelferd tilsidesettes til fordel for profitt, og et forbud er på høy tid. Vi kan imidlertid ikke risikere at norsk pels bare erstattes av pels fra utlandet, hvor det mange steder forekommer enda grovere overgrep mot dyrene, sier hun.

Grønn Ungdom har også foreslått resolusjoner som omhandler TFO-ordninga og norsk politikk overfor syriske flyktninger. I den sistnevnte tar Grønn Ungdom til orde for at det snarest må legges om til en medmenneskelig og solidarisk kursendring i norsk asyl og flyktningepolitikk. Nå håper Lage Nøst at hele landsmøtet kan stille seg bak resolusjonen:

– Situasjonen i det krigsherjede Syria blir verre og verre for hver dag som går, og presset av flyktninger på både naboland og det europeiske kontinent øker drastisk. Da er det bent frem egosentrisk at vi i verdens rikeste land skal sitte og tviholde på velferden vår.  Det er på tide at Norge viser at vi er i stand til å ta et globalt ansvar: vi kan hjelpe flere. Miljøpartiet de Grønne bør være pådriver for en slik politikk, sier han.

 

Du kan lese alle Grønn Ungdoms resolusjoner her

Følg oppdateringer fra landsmøtet på vår facebookside og Twitter.  Hashtagen er #MDGLM.

 

Leave a Reply