Forbrukslån
Casinor.com

Vellykket landsstyremøte

Denne helgen har Grønn Ungdoms landsstyre vært samlet på Maridalen skole i Oslo for å diskutere politikk og veien videre for Norges grønneste ungdomsparti.

Blant sakene som ble behandlet var OL i Oslo, forholdet stat/kirke i Grunnloven og politisk innhold for klimarettferdighetskampanjen vi skal ha i høst. Det ble vedtatt at høstkampanjen skal fokusere på klimarettferdighet mellom det globale Nord og Sør og mellom generasjoner.

Landsstyret sa klart nei til statlige garantier for OL i Oslo i 2022. De summene som er foreslått brukt på et arrangement som varer i et par uker i Oslo-gryta, burde heller komme breddeidretten og ungdom til gode på lang sikt.

Hvis politikerne trenger OL som et påskudd for å bygge idrettshaller til barna, er det noe galt med politikerne, sa landsstyrerepresentant Hulda Holtvedt fra Oslo Grønn Ungdom.

Landsstyret gikk også inn for å be stortingsgruppa til Miljøpartiet De Grønne jobbe for likebehandling av alle tros- og livssyn i Grunnloven, samt at Kongen skal få velge sin egen religion. Grunnlovsendringsforslag om dette skal behandles av Stortinget til høsten.

Leave a Reply