Forbrukslån
Casinor.com

Valgkomiteens innstilling er klar!

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre, kontrollkomité og delegasjon til MDGs landsmøte er klar.

Obs! Dette er bare en innstilling, altså et forslag fra valgkomiteen. Det er Grønn Ungdoms landsmøte i november som bestemmer hvem som skal ha disse vervene.

Hvis du har lyst til å stille til valg til et av disse vervene, så kan du benke. Å benke betyr at du stiller mot en av de foreslåtte kandidatene. Benking er verken skummelt eller slemt! Det er et luksusproblem for GU å ha mange flinke kandidater, og vi oppfordrer alle som er interesserte i disse vervene til å stille. Hvis du ønsker å benke kan du kontakte organisasjonssekretær Christopher Hermansen på christopher@gronnungdom.no, så får du mer informasjon.

Sentralstyret

Talsperson – Tobias Stokkeland

Agder, han/ham, 1999, gjenvalg

Tobias er oppvokst i Kristiansand og har studert sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år, først gjennom fylkeslaget i Agder. De siste to årene av videregående gikk han på UWC i Eswatini, som har beriket hans internasjonale perspektiv på politikken. Før han ble valgt til talsperson satt han tre perioder i sentralstyret, før han ble valgt til talsperson for et år siden. 

Tobias er sterk på næringspolitikk, økonomisk politikk og utviklingspolitikk og det siste året har han også markert seg sterkt på ruspolitikk og kjernekraft. Valgkomiteen opplever at Tobias har representert Grønn Ungdom godt i året som har vært, både i media, sosiale medier og internt i organisasjonen. Han er en sterk debattant med særlig politisk teft, og har bred kjennskap til medlemsmassen i organisasjonen vår. I tillegg har han tydelige visjoner for hvordan Grønn Ungdom skal utvikle seg videre – spesielt knyttet til hvordan partiet skal breie seg ut. 

Valgkomiteen er sikre på at Tobias med sin erfaring og kjennskap til organisasjonen både gjennom verv i sentralstyret og som talsperson, vil gjøre en god jobb som talsperson det kommende året. Han har en tydelig visjon for hvordan Grønn Ungdom kan videreutvikle seg, og hvordan det skal gjennomføres.  Vi er også sikre på at han vil samarbeide godt med Margit og at de vil utfylle hverandre godt.  I tillegg vil valgkomiteen trekke fram at han har stor sosial kapasitet, er interessert i mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen.

Talsperson – Margit Martinsen

Innlandet, hun/henne, 2002, gjenvalg – nytt verv

Margit har vokst opp på et småbruk i Hedmark, men bor for tiden i Oslo hvor hun studerer internasjonale studier ved UiO og har jobbet som team-leder i Fremtiden i Våre Hender i fire år, i tillegg til at hun har jobbet som BPA Det siste året har Margit hatt ulike roller i sentralstyret hvor hun blant annet har jobbet som kommunikasjonssjef, vært verveansvarlig og ledet det politiske utvalget for skole og utdanning. Som liten var hun med i Miljøagentene, men begynte å engasjere seg i politikk etter hvert. Margit har mesteparten av sin politiske erfaring fra Unge Venstre og Venstre, og har sittet i kontrollutvalget i kommunestyret i Åsnes. I tillegg har hun vært aktiv i organisasjoner som ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen for forbudet mot atomvåpen) og Europeisk Ungdom. 

Margit brenner for en sosialpolitikk som ser menneskene før systemene, en skolepolitikk som utdanner hele mennesker og ikke innsatsfaktorer i arbeidsmarkedet, og en klimapolitikk tuftet på solidaritet og likeverd. Hun forteller at det som har inspirert henne aller mest med Grønn Ungdom er at man tør å stille spørsmålstegn ved ‘verdens gang’ og se at vi kan gjøre ting på andre måter enn vi har gjort de siste hundre åra: om det er én ting politikken trenger er det det.

Valgkomiteen er imponert over hvordan Margit raskt har bygget opp tillit i organisasjonen, kjennskap til de organisatoriske prosessene, i tillegg til at hun har politisk teft og gode lederegenskaper. I tillegg har hun klare visjoner for hvordan Grønn Ungdom bør jobbe seg inn mot et valgkampår  og det at hun har politisk erfaring fra en annen partiorganisasjon har vært med på å berike organisasjonen. Margit har imponert valgkomiteen med sine refleksjoner og motivasjon, og vi er glade for å kunne innstille henne til talsperson. Hun har relevant erfaring med verving og ledelse fra Fremtiden i Våre Hender og ulike verv i Unge Venstre som vil kunne være med å forbedre organisasjonen. Margit vil bidra med meningsmangfold, nye perspektiver, gode samarbeidsevner og politisk kunnskap. Valgkomiteen opplever Margit som en engasjert og imøtekommende person og  som vi tror vil fungere godt inn i ledelsen i Grønn Ungdom, og vil være en god samarbeidspartner og figur utad for oss sammen med Tobias.

Generalsekretær – Sigurd Sønstelie

Oslo, han/ham, 1998, gjenvalg – nytt verv

Sigurd Sønstelie er oppvokst i Oslo og tar nå en master i statsvitenskap ved UiO. Han har vært arrangementsansvarlig i fylkesstyret i Oslo Grønn Ungdom og har vært ansatt som leder av MDGs ringeteam hvor han har jobbet med teamledelse, innsamlingsarbeid og medlemskontakt. I tillegg har har sittet i sentralstyret til Spire. De to siste årene har Sigurd sittet i sentralstyret, der han har blant annet har ledet webinar-gruppa og politisk utvalg for antirasisme og likestilling, og vært med i sommerleirgruppa og skolevalgkampgruppa. Politisk brenner han for liberale politiske verdier, slik som likestilling for alle former for minoriteter, human ruspolitikk og funkispolitikk. 

Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Sigurd som ny generalsekretær. Vi mener han vil være en trygghet for både nye og gamle medlemmer i partiet, og vi opplever ham som sosial, ressurssterk og omtenksom i møte med andre. Mange medlemmer føler seg trygge i Sigurd sitt nærvær og har blitt kjent med han gjennom hans rolle i sentralstyret og engasjementet hans for andre mennesker er veldig tydelig for oss i valgkomiteen. Han har særlig gode lederegenskaper som sprer en aura av positivitet, hygge og tillit. Han har bred kjennskap til organisasjonen og vi har stor tillit til at han kan utføre oppgaver med stor selvtillit og samtidig være en som mange kan komme til om de trenger hjelp. 

Sigurd representerer i tillegg kontinuitet og organisatorisk teft, og han har også valgkamperfaring fra sin tid som sentralstyremedlem og kjenner godt til hvordan organisasjonen styres i en valgkamp, noe som teller svært positivt i møte med et valgkampår. Sammen med både Margit og Tobias tror vi at de kan lede organisasjonen sammen på en god måte. Han har tydelig vært en viktig ressurs i sentralstyret i året som har vært, og vi føler oss sikre på at han også kommer til å være det i året som kommer.

Silje Annette Balseth – internasjonal kontakt

Møre og Romsdal, hun/henne, 1999, ny

Silje Annette Balseth  er 24 år og kommer fra Sjøholt i Ålesund Kommune. Hun studerer master i statsvitenskap på UiO. Silje har vært medlem i Grønn Ungdom siden 2013, og sittet i flere fylkesstyrer i Møre og Romsdal i ulike roller. Hun har blant annet vært med å arrangere skolevalgkamp og har også hatt ansvar for en rekke arrangementer i fylkeslaget. 

Silje er veldig interessert i internasjonale relasjoner, solidaritet og utviklingspolitikk og  har skrevet bachelor om de grønne partiene i Tyskland, Østerrike og Sveits. Hun har også skrevet bacheloroppgave om infrastrukturutbygging i Kenya og Sri Lanka når hun studerte sammenlignende politikk og utviklingsstudier. Å bygge relasjoner til andre grønne partier er noe hun ønsker å jobbe videre med i sitt arbeid som internasjonal kontakt.

Valgkomiteen er sikker på at Silje kommer til å være en god internasjonal kontakt, da spesielt fordi hun er opptatt av god kommunikasjon og samarbeid mellom ulike grønne partier. Hun er veldig motivert til å være internasjonal kontakt og har relevant erfaring og særlig interesse for internasjonalt samarbeid som kan komme godt med som internasjonal kontakt. Vi opplever at Silje har interesse for å møte mennesker fra andre kulturer og vil klare å prioritere arbeidsoppgaver i stressende perioder. 

Ingvill Kristine Skau Jensen – sentralstyremedlem

Vestfold og Telemark/Oslo, hun/henne, 1999, ny

Ingvill er oppvokst i Tønsberg, men bor nå i Oslo hvor hun går fjerdeåret på lektorprogrammet i samfunnsfag og nordisk på Universitetet i Oslo. Hun har vært med i Grønn Ungdom siden 2015, og har siden hatt flere verv, blant annet som økonomiansvarlig både i Vestfold og i Oslo Grønn Ungdom. De politiske sakene hun brenner mest for er likestilling, internasjonal solidaritet og at alle skal ha muligheten til å leve gode liv, uansett hvem personen er eller hvor personen kommer fra. Ingvill er et ordentlig organisasjonsmenneske, og hun ønsker å bidra til at Grønn Ungdom er et sted hvor alle føler de kan være med å redde verden med politikk. 

Valgkomiteen er sikre på at Ingvill vil gjøre en god jobb i sentralstyret det kommende året. Hun kjenner organisasjonen og partiet vårt godt, og har høy organisatorisk teft. Hun har viktig erfaring fra blant annet Oslo MDG som valgkomiteen tror vil bidra til å profesjonalisere sentralleddet ytterligere. Valgkomiteen opplever i tillegg at Ingvill er en varm person, som vil gjøre Grønn Ungdom til et godt sted å være for mange i partiet – særlig nye. Vi er derfor glade for å kunne innstille på henne. 

Andrea Nesvik Voss – sentralstyremedlem

Rogaland/Vestland, hun/henne, 1998, ny

Andrea studerer til vanlig administrasjon og organisasjonsvitenskap i Bergen, men jobber dette året fulltid for Studentparlamentet på UiB som nestleder med ansvar for læringsmiljø og velferd. Helse, sosial og velferdspolitikk er noe hun alltid har vært engasjert og opptatt av, også før hun meldte seg inn i GU. Konsekvensene av klimakrisen vil ramme menneskers helse og livskvalitet hardt, derfor valgte hun å melde seg inn i Grønn Ungdom i 2018. 

I Grønn Ungdom har hun hatt gleden av å blant annet sitte i fylkesstyret til Vestland som økonomiansvarlig og som valgkampsjef i 2021. Valgkomiteen opplever at Andrea vil være et viktig supplement inn i sentralstyret. Hun kjenner partiet godt, gjennom viktig erfaring fra både politiske utvalg og MDG. I tillegg har hun valgkamperfaring fra sist valg. Hun stiller som ungdomskandidat til kommunevalget i Bergen, og valgkomiteen tror at hun vil være en viktig stemme i sentralstyret for alle de andre ungdomskandidatene i partiet. I tillegg er hun varm, har politisk teft, og veldig motivert for å gjøre en jobb i året som kommer. Valgkomiteen er glad for å kunne innstille på Andrea til sentralstyret. 

Åsne Nilsen – sentralstyremedlem

Rogaland, hun/henne, 1999, gjenvalg

Åsne har vokst opp i Sandnes, men bor nå i Oslo og har studert filosofi og informatikk ved hounoursprogrammet på UiO.  Hun har også erfaring fra verv fra linjeforeningen på studiet, der hun har jobbet med kursutvikling og seminarledelse. Tidligere har hun sittet i fylkesstyret i GU der hun jobbet med kommunikasjon og sosiale medier. Hun brenner for omfordeling av ressurser og privilegier, og hennes politiske hjertesaker er sosial rettferdighet og digitalisering. Åsne ble med i partiet fordi Grønn Ungdom er det mest jordnære ungdomspartiet som er for de sakene hun brenner for.

Valgkomiteen mener at Åsne vil være et viktig supplement inn i Sentralstyret som både representerer kontinuitet og erfaring fra arbeidet i året som har gått. Hun har imponert valgkomiteen og mange andre i organisasjonen gjennom vervet sitt som sommerleirsjef, hvor hun på sitt første år i sentralstyret tok på seg et verv som vanligvis nye ikke får. Hun er arbeidssom, dyktig og en motivert kandidat som også har særlig organisatorisk teft. Valgkomiteen er sikre på at Åsne vil gjøre en god jobb som sentralstyremedlem i året som kommer, og er veldig glad for at hun tar gjenvalg. 

Max Lødøen – sentralstyremedlem

Vestland, han/ham, 2002, gjenvalg

Max Lødøen har vokst opp i Bergen og flyttet til Trondheim for å studere fysikk på NTNU i 2021, og studerer nå fransk. Max ble med i Grønn Ungdom i 2018 og har vært engasjert i organisasjonen siden da. Han var med på å starte, og satt i styret i, lokallaget i Bergen i 2019. Etter et år på videregående i Frankrike, ble han med i fylkeslaget som styremedlem og lokallaget som nestleder. Han har var også med i valgkampen i 2019. Det Max brenner mest for er klima, miljø og natur, fordi disse sakene er overordnet all annen politikk. Det han liker best med å være i GU er å se og møte alle som bruker tiden sin frivillig på å drive med politikk for kloden, dyr, mennesker og fremtidige generasjoner. 

Valgkomiteen mener at Max representerer kontinuitet, handlekraft og motivasjon, og stilte opp som en enorm ressurs i skolevalgkampen i 2021 og det nasjonale debatt-teamet. Det vil komme godt med i valgkampåret 2023. Max er nysgjerrig og nytenkende, og viser en interesse for å løse vanskelige oppgaver på nye måter. Valgkomiteen opplever Max som en kandidat med masse engasjement og arbeidskapasitet som kommer godt med i det nye sentralstyret.

Hedda Smidesang – sentralstyremedlem

Oslo, hun/henne, 2000, ny

Hedda Smidesang er fra Oslo og studerer statsvitenskap med spansk på tredje året på Universitet i Oslo. Ved siden av studiene jobber hun som Portør på Ullevål sykehus.  

Tidligere har hun vært aktiv i Natur og ungdom fra hun var 16 år, hvor hun var aktiv i lokal og fylkeslag og hun var i tillegg nestleder i Oslo natur og ungdom i 2018. Hedda meldte meg inn i Grønn Ungdom i 2020 og har vært nestleder og vara i fylkesstyret til Grønn Ungdom i Oslo. 

Hedda meldte seg inn i Grønn Ungdom, fordi hun vil at Norge skal før en mye mer radikal klimapolitikk. Valgkomiteen vil spesielt trekke fram at Hedda har erfaring fra både Natur og Ungdom og som nestleder i Oslo Grønn Ungdom, og i tillegg har hun valgkamperfaring og har deltatt i skolevalgkampen ved forrige valg, noe som teller positivt når vi skal inn i et valgkampår. Hun har erfaring med sosiale medier-arbeid og ønsker å jobbe for å holde oppe aktivitetsnivået i organisasjonen. Valgkomiteen mener at Hedda med sitt engasjement for kvinnehelse og boligpolitikk kommer til å være et godt tilskudd til sentralstyret samt bidra med meningsmangfold.

Yafeit Woldu – sentralstyremedlem

Viken, han/ham, 2005, ny

Yafeit Woldu stiller til valg som ungdomskandidat i Lillestrøm ved kommunevalget neste år, og skal også stille valg i fylkestingsvalget i Akershus/Viken. Han har imponert valgkomiteen med sitt engasjement og kommer til å bidra med meningsmangfold og energi inn i sentralstyret. Han har vært med i Grønn Ungdom i 2 år, og har erfaring fra verv i ungdomsråd. Han går andre året på videregående i Strømmen og fyller 17 i desember, og 18 i valgkampåret. 

Yafeit har et sterkt engasjement for integrerings og innvandringspolitikk, i tillegg til klima. Valgkomiteeen mener at Yafeit er et viktig innskudd inn i sentralstyret hvor han kan bidra med meningsmangfold både knyttet til sine politiske kjernesaker og også fremme saker som interesserer sin generasjon. Yafeit er en viktig representant for den yngre medlemsmassen i organisasjonen og vil dermed være en viktig stemme for de unge inn i sentralstyret, og vil være en god representant for denne gruppen i medlemsmassen. Som potensielt kommende folkevalgt vil han også kunne bistå andre i en lignende prosess med erfaringer som ung i partiorganet i valgkampen og være med på den nasjonale planleggingen av valgkampen før kommunevalget.

Aksel Alverud Solheim – sentralstyremedlem

Oslo, han/ham, 2001, ny

Aksel studerer sammenlignende politikk ved UiB og har mye internasjonal erfaring etter å ha bodd flere år i utlandet i blant annet Paris og Nairobi hvor han har gått på internasjonal skole. han ble med i MDG i 2018/2019. Han har vært aktiv i Grønne Studenter og sitter blant annet i studentparliamentet på UiB og har vært listeleder for Grønn liste. Han har også hatt verv i studentradioen i Bergen.

Valgkomiteen tror Aksel vil være en god kandidat for Sentralstyret. Han har erfaring fra Grønne Studenter og Studentparlamentet i Bergen. Han er motivert, har politisk teft, og bred erfaring valgkomiteen tror Sentralstyret vil ha nytte av. Aksel brenner særlig for geopolitikk, og valgkomiteen tror han, i samarbeid med Silje, kan bidra til å løfte internasjonale spørsmål på dagsorden i partiet. Han er veldig opptatt av å bygge relasjoner til andre partier i utlandet og er opptatt av samarbeid mellom ulike parter. Valgkomiteen tror Aksel vil være et frisk pust for Grønn Ungdom, og har selvtillit på at han vil gjøre en god jobb i sentralstyret i året som kommer. 

 

Kontrollkomite

Per Silnes Tandberg (leder)

Viken, han/ham, 1997, gjenvalg

Per Silnes Tandberg har hatt verv i Grønn Ungdom siden 2015. Han ble først valgt inn som ordinært medlem av kontrollkomiteen, og ble senere valgt til leder hvorav dette blir hans tredje år som leder i Kontrollkomiteen. Per går 4. året på jusstudiet ved Universitetet i Oslo. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til kontrollkomiteen som representerer kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid de siste to årene og kjenner Grønn Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om kontrollkomiteens rolle i organisasjonen og er motivert til å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet også i året som kommer. Per har vært med å løfte arbeidet i kontrollkomiteen, og mange har latt seg inspirere av arbeidet de har gjort. Valgkomiteen mener Per vil kunne videreføre en trygg, inkluderende og målrettet lederrolle i komitéen.

Anne Sigrid Lindblad Stokke

Trøndelag, hun/henne, 1999, ny

Anne Sigrid er trønder, men har flyttet til Oslo for å studere medisin. Hun driver med forskning og er aktiv i Det europeiske ungdomsparlamentet (EYP). Anne Sigrid har vært med i Grønn Ungdom siden 2015 og hatt et par mindre verv, men har all sin tid i organisasjonslivet hatt interesse for organisasjonsdemokrati og vedtekter. Hun er spesielt engasjert i bred representasjon og erfaringsbakgrunn i organisasjonslivet. Politisk er hun opptatt av internasjonalt samarbeid, landbruk og folkehelse. Anne Sigrid ser frem til å gjøre en jobb for Grønn Ungdom som medlem av kontrollkomiteen.

Emily Mercer 

Troms og Finnmark, hun/henne, 2004, ny

Emily går tredje året på vgs i Tromsø. Hun meldte seg inn i 2019, og har siden da hatt flere verv i fylket, både for GU og MDG . Vi i valgomiteen tror Emily vil bidra godt som ordinært medlem i valgkomiteen. Emily vil komme godt inn som ny i komtrollkomiteeen. Hun er har gjort seg godt kjent med organisasjonen, og stiller med god motivasjon til organisasjonsarbeidet. Emily oppfyller kriteriene som kontrollkomitemedlem godt.

Henrik Johan Gjernes

Agder, han/ham, 1997, gjenvalg

Henrik satt i kontrollkomiteen i fjor og representerer kontinuitet i  komiteen. Han har tidligere vært økonomiansvarlig i fylkesstyrene til Grønn Ungdom i Agder og i Vestfold og Telemark. Henrik kjenner godt til Grønn Ungdoms arbeid både administrativt, politisk og organisatorisk. Valgkomiteen mener hans erfaring fra kontrollkomiteen i året som har vært og hans brede erfaring fra fylkeslagene, er et viktig supplement i komiteen. 

Matilde Marie Riveros Laumb

Viken, hun/henne, 1996, gjenvalg

Matilde har vært medlem av Grønn Ungdom og MDG siden 2012. Hun har hatt en del verv i Nesodden, Follo og Akershus, og har også vært i valgkomitéen for Grønn Ungdom nasjonalt. I 2017 sto hun på stortingslisten til Akershus MDG.  Valgkomiteen vurderer Mathilde som en god kandidat til å bli ordinært medlem i kontrollkomiteen. Det siste året har hun vært vara i kontrollkomiteen og rykket tidlig inn på fast plass etter at en annen trakk seg. Matilde representerer kontinuitet inn i arbeidet i kontrollkomiteen og er godt kjent med arbeidet i kontrollkomiteen.  Hun er godt kjent med organisasjonen gjennom hennes mange verv på ulike nivåer – både landsstyret, fylkeslag og MDGs landsmøte. I tillegg er hun tydelig interessert i vedtektene og kommer til å gjøre en god innsats i komiteen.

MDGLM-delegasjonen

Delegat: Sara Skjærlaaen Vatn, Viken, 2005

Delegat: Levi Muluba Kasamba, Oslo, 1996

Delegat: Mari Henrikke Haga, Agder, 2002

Delegat: Kimi Nie-Nilssen, Nordland, 2007

Delegat: Jenny Furevik Riise, Vestland, 1999

Delegat: Isak Brox Krane, Troms og Finnmark, 2008

  1. vara Daniel Camilo Timaran Bloch, Innlandet, 2000
  2. vara Elisabeth Udjus, Agder, 1998
  3. vara Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal, 2000
  4. Marthe Sponberg, Viken, 1997

Sara Skjærlaaen Vatn (Delegat)

Viken, hun/henne, 2005, ny

Sara er en 17 år gammel jente fra Røyken i Asker. Hun går på danselinja og har stor interesse for politikk. Hun har sittet i styret til Grønn Ungdom Buskerud,  er nestleder i Viken Grønn Ungdom og har også sittet i styret til Asker MDG. Sara mener at det haster å få til politiske endringer, og ønsker å bidra inn i organisasjonen som en klar stemme opp imot MDG. Valgkomtieen anser henne som en god kandidat inn i delegasjonen.

Levi Muliba Kasamba (Delegat)

Oslo, han/ham, 1996, ny

Levi er 26 år gammel og kom til Norge i 2006. Han har bodd store deler av tiden i Nord-Norge hvor han blant annet har bodd i Bodø og Alta. Nå har han flyttet til Oslo og har vært et aktivt medlem i Oslo Grønn Ungdom og medlemsansvarlig i Grunerløkka MDG. Han har også hatt verv i kultur og miljøkomiteen i bydelsutvalget hvor han har vikariert. Han brenner for klima og global rettferdighet, og ønsker å engasjere seg mer i GU og MDG. Med bakgrunn i både MDG og GU, mener valgkomiteen at han kommer til å gjøre en god jobb som en del av delegasjonen.

Mari Henrikke Haga (Delegat)

Agder, hun/henne, 2002, ny

Mari er 20 år gammel, fra Kristiansand og studerer nå miljøfysikk på Ås. Hun har vært aktiv i Grønn Ungdom Agder i mer enn 3 år som både styreleder, nestleder og LS-representant. Hun har deltatt på landsmøtet tidligere. Valgkomiteen tror Mari vil gjøre en god jobb for Grønn Ungdom på landsmøtet, og ønsker derfor å innstille på henne som delegat i MDGLM-delegasjonen.

Kimi Nie-Nilssen (Delegat)

Troms og Finnmark, han/ham, 2007, gjenvalg

Kimi er 15 år og bor i Harstad. Han er aktiv i Grønn Ungdom Troms og Finnmark, der han nå sitter som vara til fylkesstyret. Han er særlig motivert for å delta på landsmøtet. Kimi deltok på MDGLM i fjor og gjorde en god jobb, og valgkomiteen er derfor selvsikre på at han vil gjøre det igjen. 

Jenny Furevik Riise (Delegat)

Vestland, hun/henne, 1999, gjenvalg – ny rolle

Jenny er lærling på universitetet i Bergen i kontor og administrasjonsfag. Hun har vært  styremedlem og nestleder i GU Vestland og deltatt i mangfoldsutvalget i MDG Vestland og som styremedlem i MDG. Jenny er motivert for å jobbe hardt for å få GU sine synspunkt inn i MDG og valgkomiteen tror Jenny vil gjøre en god jobb som delegat til MDGLM.

Isak Brox Krane (Delegat)

Troms og Finnmark, han/ham, 2008 (ny)

Isak er 14 år gammel og sitter i fylkesstyret til Grønn Ungdom i Troms og Finnmark, og har vært aktivt medlem i omtrent et og et halvt år. Isak brenner for ungdomsmedvirkning, og er engasjert i å gi grønn ungdom en stemme hos moderpartiet, og å få fram våre saker og verdier. Han har også vært synlig i media på lokalpolitiske saker i Tromsø. Valgkomiteen er sikker på at Isak kommer  til å gjøre en strålende jobb i delegasjonen for Grønn Ungdom.

Daniel Camilo Timaran Bloch (1. Vara)

Innlandet, han/ham, 2000

Elisabeth Udjus (2. Vara)

Agder, hun/henne, 1998

Steinar Ørstenvik (3. Vara)

Møre og Romsdal, han/ham, 2000

Marthe Sponberg (4. vara)

Viken, hun/henne, 1997