Forbrukslån
Casinor.com

Vi søker fylkessekretær og organisasjonssekretær

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi har nå flere ledige faste stillinger i sekretariatet, som fylkessekretær (40-100 %) og organisasjonssekretær (40 %). Stillingene kan kombineres, for eksempel i en 100 %-stilling der 40 % av stillingen brukes på organisasjonssekretærarbeid og 60 % på fylkeslagene. Det er altså fullt mulig å søke begge to!

Grønn Ungdom ønsker mangfold på partikontoret, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

Grønn Ungdoms partikontor ligger i Oslo, men det er ikke et krav å bo i Oslo for å søke stillingene.

For spørsmål om stillingene kan du kontakte generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554. Søknadsfristen for begge roller er søndag 21. august, med tiltredelse snarest. For ordens skyld opplyser vi om at det kan kreves en begrenset politiattest fra ansatte i Grønn Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

Søknad med CV sendes til miriam@gronnungdom.no. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg rundt jobben. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.

Fylkessekretær

Du vil ha ansvar for å følge opp og hjelpe fylkeslagene våre med administrative oppgaver og planlegging av aktiviteter. Du vil også bistå generalsekretær og sentralstyret med forefallende organisatorisk arbeid ved behov, for eksempel planlegging av nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom.

Stillingsprosenten (40-100 %) avklares etter hva søkerne ønsker. Det betyr at du både kan søke dersom du er student som ser etter en deltidsjobb, og dersom du er en organisasjonsentusiast som vil ha jobb på fulltid.

Vi kan tilby deg:

Oppgavene dine blir blant annet:

Vi ser etter deg som:

Fylkessekretærjobben er en rent administrativ stilling, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov. Noe kvelds- og helgearbeid vil måtte påregnes i forbindelse med større arrangementer. Det forventes noe reisevirksomhet gjennom året. Dette vil avklares god tid i forveien i samråd med generalsekretær.

Organisasjonssekretær

Du vil ha hovedansvar for Grønn Ungdoms rutinemessige økonomioppgaver, inkludert regnskapsføring i Tripletex, å bistå fylkeslagene med økonomiarbeid, og håndtering av refusjoner og lønn. Tidligere økonomierfaring er ikke påkrevd, og det vil bli gitt opplæring. I tillegg vil du ha ansvar for utsending av sakspapirer og referater, og bistå generalsekretær og sekretariatet med annet forefallende organisatorisk arbeid ved behov.

Vi kan tilby deg:

Oppgavene dine blir blant annet:

Vi ser etter deg som:

Organisasjonssekretæren er en rent administrativ stilling som jobber tett med generalsekretær, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Erfaring med økonomiarbeid er en fordel, men det vil gis opplæring.

Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov. Det forventes ikke annen reisevirksomhet.