Forbrukslån
Casinor.com

-Uansvarlig å la leveringsplikten forvitre

– Det er hodeløst å la private aktører kjøpe opp mengder av trålekvoter. Milliardærer som Kjell Inge Røkke tar rikelig for seg av fisken vår, og profitterer personlig på Norges sikreste evigvarende ressurs. Det er direkte uansvarlig av regjeringspolitikerne å la leveringsplikten forvitre, sier talspersoner i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl og Hallvard Surlien.

Mandag samlet en stor kystaktivistgruppe seg til aksjon utenfor Stortinget. Bakgrunnen for protesten er en stadig mer alarmerende utvikling knyttet til private aktørers inntog i fiskerinæringa. Store selskaper som Norway Seafood har i årevis kunnet kjøpe opp torskekvoter til enorme verdier, og i takt med dette har leveringsplikten til havnene blitt utvannet. Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartnerne åpner for en enda løsere leveringsplikt, som resulterer i mer makt til en stadig mindre og rikere gruppe fiskeredere. Resultatet blir tap av arbeidsplasser ved fiskemottakene og utdøende aktivitet i norske havner.

– Fisken er en av de aller mest verdifulle ressursene Norge har. Når politikerne sier fra seg forvaltningsansvaret for en av de næringene vi skal leve av også etter olja, vitner det om en skremmende mangel på vilje til å ta vare på en av befolkningens største felles inntektskilder. Det kan vi ikke godta, sier Hallvard Surlien.

Aksjonistene ble møtt med støtte fra en rekke stortingsrepresentanter, blant annet Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson. Flere opposisjonspartier vil snarlig fremme et forslag til Stortinget, med sikte på å stramme inn leveringsplikten for å bevare aktivitetsnivået i norske havner. Ingrid Ophaug Dahl mener det er alles ansvar å ta til orde for å bevare fellesskapets ressurser og arbeidsplasser i nord.

-Kystopprøret handler ikke om en enkelt havn, det handler om å bevare hele Norges verdigrunnlag og å forvalte det på en bærekraftig måte, sier hun.

 

Leave a Reply