Forbrukslån
Casinor.com

Temposkiftet for et fornybart Europa uteblir

– Politikken EU presenterte i dag smusser til bildet av EU som verdens klimahåp. De nye målene reduserer sannsynligheten for å raskest mulig skape et bærekraftig Europa og gir dystrere utsikter for å få på plass en ny global klimaavtale, sier talsperson i Grønn Ungdom Hallvard Surlien.

EUs klimaminister Connie Hedegaard presenterte i dag EU-kommisjonens mål om 40% utslippskutt i forhold til 1990-nivå innen 2030. Dette er målet FN understreket som nødvendig for alle rike land å nå allerede i 2020. Kommisjonen legger også frem et fornybarmål på 27 % som er marginalt større enn målet om 20 % innen 2020, samtidig som de utelater målet om energieffektivisering.

– Dette fører til at EU stort sett kan dure på videre i samme fart som i dag,  og at det virkelige temposkiftet mot et et fornybart Europa uteblir. Storsatsing på fornybar energi og energieffektiviseirng er det som har funka til nå, og derfor er det trist at EU-kommisjonen satser mest på et sviktende kvotesystem, sier Surlien.

Han får støtte av Michael Bloss, talsperson for Grønn Ungdoms europeiske paraplyorganisasjon, FYEG.

– EUs 2030-strategi er på ingen måte så ambisiøs som europeiske grønne har håpet på. Et mål om minst 55 % kutt i CO2-utslipp er absolutt nødvendig. Med disse nye foreslåtte målene evner ikke EU å vise lederskap i klimakampen, sier Bloss.

De Grønne i Europaparlamentet tidligere lagt fram sine egne klimamål. 55% utslippskutt, 45% omlegging til fornybar og 30% energieffektivisering innen 2030 er tallene partiet lanserer. Disse målene skal ta sikte på å fremme en realistisk politikk for å nå målet om 100% fornybaromlegging innen 2050, og å skape det europeiske bærekraftsamfunnet.

Leave a Reply