Forbrukslån
Casinor.com

Tag: utslippskutt

Grønn Ungdom kommenterer ungdommens klimaforlik

En lang rekke norske ungdomspartier har blitt enige om et felles klimaforlik med krav til regjeringens klimamelding. Grønn Ungdom mener forliket er et langt skritt fremover, men at det mangler ambisjoner på vesentlige områder.

– Vi gratulerer ungdomspartiene med en melding som er et langt skritt fremover sammenliknet med moderpartienes standpunkter, sier Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom. At ungdomspartiene samler seg om et slikt initiativ i forkant av klimameldingen er veldig positivt og sender et signal om at klimakampen også er en generasjonskamp. 

Les mer