Forbrukslån
Casinor.com

Tag: ungdom

Foto: Esben Johansen

Stø kurs mot livsfarlige klimaendringer

Finansminister Sigbjørn Johnsens image som trygg og jordnær bestefar er ikke like troverdig når statsbudsjettet for 2012 holder stø kurs mot livsfarlige klimaendringer, mener Grønn Ungdom.

I 2010 økte norske klimagassutslipp med nesten fem prosent. Allikevel inneholder budsjettet nesten ingen tiltak for å redusere klimagassutslipp innenlands. Klimabevilgningene går, i stedet, til kvotekjøp, støtte til avskoging i u-land og CO 2 håndtering. Dermed viderefører Jens Stoltenberg fokus på internasjonalt arbeid og renseteknologi som sine klimapolitiske hjertebarn.

Les mer

Siste sjanse i klimakampen

Ifølge FNs klimapanel har vi bare fire år på å snu veksten i verdens klimagassutslipp. Derfor må høstens lokalvalg handle om klima. Valget 11.... Les mer

Grønn Ungdom trenger deg!

Er du mellom 13 og 26? Da har du muligheten til å bli med i Norges hyggeligste ungdomsparti Vi er en voksende ungdomsbevegelse, som... Les mer

Grønn Ungdom for ren luft

Grønn Ungdom er etablert i Hordaland, og bedre kollektivtilbud er sak nummer én for nyvalgt fylkesleder Lasse Brunborg (23). Torsdag 20. januar ble et... Les mer