Forbrukslån
Casinor.com

Tag: Knut Falk Qvigstad

Grønn Ungdom kommenterer ungdommens klimaforlik

En lang rekke norske ungdomspartier har blitt enige om et felles klimaforlik med krav til regjeringens klimamelding. Grønn Ungdom mener forliket er et langt skritt fremover, men at det mangler ambisjoner på vesentlige områder.

– Vi gratulerer ungdomspartiene med en melding som er et langt skritt fremover sammenliknet med moderpartienes standpunkter, sier Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom. At ungdomspartiene samler seg om et slikt initiativ i forkant av klimameldingen er veldig positivt og sender et signal om at klimakampen også er en generasjonskamp. 

Les mer

Holder appell mot pels

Et avgjørende steg på veien mot et grønt samfunn er å stanse mishandling og utryddelse av andre arter. Norsk pelsdyroppdrett er et spesielt grovt eksempel... Les mer

Regjeringen bryter Naturmangfoldloven

Regjeringens rovdyrpolitikk er et dårlig kompromiss mellom landbruk og rovdyr, mener Grønn Ungdom. Til tross for sterke advarsler fra miljøbevegelsen ga regjeringen, i forrige... Les mer

Siste sjanse i klimakampen

Ifølge FNs klimapanel har vi bare fire år på å snu veksten i verdens klimagassutslipp. Derfor må høstens lokalvalg handle om klima. Valget 11.... Les mer

Grønn Ungdom ser til Sverige

Samme helg som Grøn Ungdom i Sverige avholder sitt Riksårsmøte med nærmere 250 deltakere, møtes et tredvetalls norske ungdommer til landsmøte i Oslo. –... Les mer

Aurora Furuseth ny leiar i GU

Aurora Furuseth (18) frå Elverum vart i helga vald til leiar i Grøn Ungdom. Saman med politisk nestleiar Knut Falk Qvigstad frå Oslo vil... Les mer