Forbrukslån
Casinor.com

– Ikke noe grønt skifte uten yrkesfagene!

Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne vil ha et kraftig løft for yrkesfag, og mer praktiske fag og kreativitet i skolen.

La det ikke være et fnugg av tvil, det blir ikke noe grønt skifte uten fagarbeidere, sa Grønn Ungdoms talsperson, Lage Nøst, fra talerstolen på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte.

Samfunnet trenger alle de kloke hendene og de kloke hodene for å bygge opp det grønne, fornybare næringslivet, og for å sikre velferd og omsorg for alle i en framtid uten klimakrise. Yrkesfag må få et statusløft, mener han.

Debatten endte med at partiet vedtok en omfattende resolusjon fra Grønn Ungdom-delegasjonen, med femten forslag til tiltak.

Blant annet vil De Grønne sette formelle krav til alle som skal ansettes som utdannings- og yrkesfaglige rådgivere, ha mer praksis i hele løpet på yrkesfagprogrammene, øke lærlingtilskuddet og skape flære læreplasser.

I tillegg til at det offentlige må pålegges å ta inn lærlinger, vil vi utrede gode incentivordninger for å stimulere bedrifter til å bli opplæringsbedrifter. En ordning med et lærlingfond hvor bedrifter i en bransje betaler penger til en pott som brukes til å skape lærlingplasser kan være et godt slikt incentiv, sier Nøst.

Les hele resolusjonen her!

Her er de 15 tiltakene:

Miljøpartiet De Grønne vil:

Leave a Reply