Forbrukslån
Casinor.com

Store ord, små kutt

Norge liker å profilere seg som verdensledende på klima. Men hvis alle skal kutte like lite som oss i egne utslipp, vil verden aldri klare å stanse klimaendringene.

Jens Stoltenberg på Huk
Jens Stoltenberg på Huk

Hvis verden skal unngå en temperaturøkning på mer en to grader celsius må de rike landene i verden antakelig kutte sine utslipp med mellom tjue og førti prosent innen år 2020. Sunn fornuft tilsier at vi bør kutte minst førti. Målsettingene som er formulert i den ferske rapporten Klimakur 2020 viser imidlertid at regjeringen velger å ignorere sine internasjonale forpliktelser.

For et halvt år siden mottok Jens Stoltenberg mottok stående applaus på klimamøtene i forkant av København. Norge var nemlig blant de første landene som kunne annonsere at vi ville kutte 40 prosent innen 2020. Slik det ser ut i dag skal imidlertid ikke regjeringen kutte førti prosent allikevel, regjeringen har i stedet forlatt høstens målsetting fordi verden mislyktes i å inngå en bindende avtale i København. Hva er logikken i dette? Man skulle tro at fraværet av en global avtale gjør det ekstra viktig at noen land markerer seg som foregangsland, men Norge velger altså å stille seg på sidelinjen, til tross for at oljefondet opplever en avkastning på 613 milliarder i 2009.

Stoltenberg og Solheim står da igjen med den gamle målsettingen om å kutte tretti prosent i utslippene før 2020. Regjeringen ser dermed bort fra at sunn fornuft egentlig tilsier at vi bør kutte minst førti. Men hva mener regjeringen egentlig når de lover å kutte tretti prosent? Av og til kan det høres ut som om de mener at vi skal kutte tretti prosent av utslippene her i Norge. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner. En tredjedel skal kuttes helt andre steder, gjerne i utviklingsland, som nesten ikke har noen utslipp fra før. I enkelte tilfeller skal vi faktisk kutte i utslipp som foreløpig ikke eksisterer. Hvorvidt kvotekjøp kan, eller bør regnes som norske utslippskutt er egentlig ikke poenget her. Poenget er derimot at FNs klimapanel har anbefalt at vi bør kutte førti prosent i de rike landene i verden. Dette målet kan ikke nås ved å betale for utslippskutt i utviklingsland.

Hvis vi utelater kvotekjøp, planlegger regjeringen Stoltenberg å kutte tjue prosent i egne utslipp 2020. Regjeringen velger nok en gang å ignorere alminnelig folkevett, som tilsier minst førti prosent kutt og satser på at det går greit med tjue. Men hva mener regjeringen egentlig når de sier at de skal kutte tjue prosent av utslippene? Det er lett å få inntrykk av at dette dreier seg om kutt i de faktiske utslippene fra det norske samfunnet. Det er også en sannhet med modifikasjoner. I rapporten Klimakur 2020 kan vi lese at norske utslipp kun skal reduseres fra 54 millioner tonn til 45- 47 millioner tonn. Altså 13 prosent.

Hvordan henger dette sammen med lovnaden om 20 prosent kutt? Hvis vi ser nærmere på rapporten finner vi snart en slags forklaring på denne gåten. En tredjedel av kuttene som skal foretas innenlands skal nemlig tas gjennom såkalte ”skogtiltak”. Det vil si at regjeringen skal pynte på landets CO 2 regnskap ved nyplanting av skog, eller ved å plante trærne tettere sammen. Ulempen ved skogtiltakene er at en rekke studier sår tvil omkring den faktiske klimaeffekten.

Jeg er klar over at alt dette egentlig er gammelt nytt. Fokuset på å kutte i utviklingsland og vedtaket om å inkludere skog i klimaregnskapet er nedfelt i Klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2008. Fordi alle partiene med unntak av Frp er en del av dette forliket har kritikken av forliket vært totalt fraværende. Sannheten er at samtlige Stortingspartier forsvarer utslippsmål som er så små at verden aldri vil nå sine klimamål, hvis alle sk[ulle gjort som Norge.

2 thoughts on “Store ord, små kutt

 1. Jeg har en teori.

  Norge, med våre kjære miljøforkjempende politikere i spissen, slo på stortrommen og lovet kjempestore utslippskutt, vel vitende om at de aldri kom til å måtte gjøre som de lovet.

  Klimaspørsmålet er så ekstremt mangenyansert og i en viss grad dårlig dokumentert at det skal svært lang tid til før noen stater vil komme til en form for enighet. Rio-erklæringen og liknende er mer en pekepinn, det er ikke snakk om særlig bastante regler.

  Dette fører naturligvis til at verdens ledere egentlig ikke VIL enes om noe monumentalt klimaforlik. Dette er ikke nytt. Veldig få statsledere vil gå inn i en voldsomt dyr prosess, uten å vite om det egentlig vil ha noen reell effekt. Å gjennomføre svært kostnadskrevende kutt i utslippene av en gass som utgjør 0,04% av jordens atmosfære er en veldig tung politisk beslutning å ta.

  Resultatet blir at ingenting skjer. Ingen vil ta på seg jobben det er å kanskje kaste bort samfunnets og borgernes penger på noe man ikke har bevis på at vil fungere.

  All klimaforskning fra 1980-tallet og utover er svært usikker, nærmest synsing. Forskere vil naturligvis la sine teorier bli farget av sitt eget politiske syn på klimasaken. Dette er klimasakens største problem: At den eneste anerkjente klimaforskningsinstitusjonen er et politisk FN-organ.

  1. Heihei

   Beklager at det tok så lang tid før kommentaren din ble lagt ut. Litt oppstartsproblemer her.

   Men til saken: Du har noen gode poenger her – jeg må riktignok si meg sterkt uenig i at all klimaforskning fra 80 – tallet og utover er usikker, men samtidig er det ingen tvil om at Klimapanelet ikke har klart å formidle klimatrusselen på en god nok måte. Men dette dreier seg mer om dårlig håndtering av en sensajsonshungrig presse, enn dårlig forskning. Dette kan nok ha bidratt til at politikerne frykter dyre tiltak mer enn nødvendig, fordi oponinen er mer opptatt av store overskrifter, enn tørre forskningsrapporter. Et interessant spørsmål er imidlertid hva som er alternativet til FNs klimapanel som autoritet i klimaforskning. Er det egentlig mulig å skape en helt politisk nøytral institusjon av en slik størrelse? Forskningen må tross alt finansieres. Det er selvsagt mulig å skape et mangfold av institusjoner, i stedet for å satse på bredde internt i klimapanelet, men det vil kreve større ressurser, både i form av finansiering og kontrollmekanismer.

   Uansett hva man måtte mene om FNs klimapanel er det definitivt enormt gap mellom ord og handling i klimapolitikken og årsaken til dette er ikke at politikerne er spesielt dårlige mennesker, eller notoriske lystløgnere. Årsaken er snarere at politikerne, i likhet med de fleste andre samfunnsengasjerte mennesker ser at klimatrusselen krever en omlegging av samfunnet og tilpasser retorikken etter dette. Samtidig kommer de til kort når konkrete tiltak skal iverksettes, fordi de ser at en effektiv klimapolitikk ikke er forenelig med andre deler av politikken. Det er aldri lett å forandre på noe bestående, spesielt ikke når man må ta beslutninger som er upopulære på kort sikt. Da blir det veldig mye enklere å fortsette i det gamle sporet. I tillegg har kommersielle aktører, som for eksempel oljenæringen alt for stor innflytelse på politiske beslutninger.

   Knut Q

Leave a Reply