Forbrukslån
Casinor.com

Still til sentrale verv i organisasjonen.

Kjære medlem,

Etter et nasjonalt brakvalg skal vi nå fortsette å bygge et sterk, grønt ungdomsparti som kan farge Norge grønt. På Grønn Ungdoms landsmøte i november 2015 skal vi supplere til de nasjonale vervene i organisasjonen. Det vil si at det åpner seg noen plasser i flere av utvalgene og styrene, som skal fylles med kloke grønne hoder. Kanskje er dette deg?

Valgkomiteen starter sitt arbeid nå og trenger innspill fra dere medlemmer. Vil du stille til valg? Kjenner du noen som burde stille til valg? Har du andre innspill til valgkomiteen? Skriv til oss HER. Frist for innspill: mandag 12. oktober. Alle medlemmer kan stille til valg.

Vurderer du å stille, men er litt usikker på hva det innebærer? Ta gjerne kontakt, så kan vi snakke om det.

Valgkomiteen består i år av følgende medlemmer:

Hulda Holtvedt – hulda.holtvedt@gmail.com

Julia Mellebye Weisethaunet – juliamellebye@gmail.com

Veslemøy Waage – veewaage@gmail.com

Josefine Haraldsen – josefine.haraldsen@gmail.com

Sindre Fjeldstad – sindre_fj@yahoo.no

Under følger en liste med beskrivelse av vervene i organisasjonen, hvor det åpner seg noen plasser som skal fylles. Per dags dato vet vi at AU og IU skal suppleres, men vi kommer ut med mer info om hvilke verv og hvor mange det gjelder på et senere tidspunkt.

Arbeidsutvalget (AU):

Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen. Som medlem i arbeidsutvalget vil du være tett på det politiske Norge og jobbe med å dreie samfunnet i en bærekraftig retning. Du vil være en sentral del av den videre utviklingen til GU og få verdifull erfaring du kan ta med deg videre. Å sitte i AU er rett og slett veldig gøy!

Vi ser etter kandidater med én eller flere av følgende egenskaper:

· engasjert i samfunns-, klima- og miljøspørsmål

· har gode samarbeidsevner

· er god til å formidle

· har erfaring fra organisasjons-, politisk- og/eller frivillig arbeid

· positiv innstilling og høy arbeidsmoral

· brenner for et grønt alternativ i norsk politikk og en bedre verden

Men husk at ingen kan alt når de begynner!

Det sitter 5–7 ordinære medlemmer til AU, og noen av disse plassene vil åpnes for supplering. Oppgavene varierer og vi ser etter et bredt spekter av egenskaper hos kandidatene.

Eksempler på oppgaver kan være å arrangere sommerleir og skoleringsarrangementer, bistå talspersonene i mediearbeidet, skrive leserinnlegg, sitte i debatter og ta tak i andre ting som kan dukke opp.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg planlegger og administrerer Grønn Ungdoms internasjonale samarbeid og arbeid. Internasjonalt utvalg skal jobbe for tettere samarbeid med våre søsterpartier og er Grønn Ungdoms stemme i Federation of Young European Greens (FYEG).

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen sin oppgave er å tolke vedtektene i tilfeller hvor de er uklare. Dette kan den gjøre både på eget initiativ og på oppfordring. Videre ligger det til komiteens mandat å kontrollere hvorvidt organisasjonen drives i tråd med gjeldende vedtak, vedtekter og budsjett.

De som velges til kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i organisasjonen. Det sitter 5 medlemmer i dagens komite.

Valgkomiteen

Det skal også innstilles på en valgkomite for neste år. Deres oppgave vil være det vår oppgave er nå, nemlig å instille på flotte folk til å fylle de ovennevnte vervene.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Grønne hilsner,

Valgkomiteen

 

Leave a Reply