Forbrukslån
Casinor.com

Stifter Grønn Ungdom i Hordaland

 I samarbeid med Miljøpartiet De Grønne i Bergen tar studenten Lasse Brunborg initiativ til å stifte Grønn Ungdom Hordaland.

Grønn Ungdom har vokst kraftig de siste årene og er godt i gang med å bygge opp en landsdekkende organisasjon. I løpet av fjordåret ble det stiftet fylkeslag i Oslo, Akershus og Sør Trøndelag. Neste uke er det altså Hordaland som står for tur.

Torsdag 20. januar kl 17.30 blir det oppstarts og informasjonsmøte i Rådhuset i Bergen. På møtet kommer blant annet GU leder Knut F Qvigstad for å si noen ord om hva Grønn Ungdom driver med i dag og hvordan ungdommen spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å etablere Miljøpartiet De Grønne som en reell kraft i norsk politikk. På møtet kommer også Sondre Båtstrand talsperson for MDG i Bergen og Norge og tidligere mangeårig talsperson for Grønn Ungdom.

Hordaland har ved flere valg vært MDGs sterkeste fylke i skolevalgene og hadde skoleelevene fått bestemme hadde partiet hatt flere representanter i kommune og fylkesting. Dette lover godt for den kommende oppstarten av Grønn Ungdom. Initiativtaker Lasse Brunborg er optimistisk – det er mer enn nok lokale saker å ta tak mener han og peker spesielt på kollektivtransport, ikke minst den dårlige luftkvaliteten i Bergen som har plaget mange de siste to vintrene.

GU  – leder Knut F Qvigstad mener Miljøpartiet De Grønne appellerer særlig sterkt til ungdom. – Vi er et parti som våger å løsrive oss fra en del fastlåste ideer og tankesett som preger alle partiene på Stortinget, et eksempel på dette er at vi er det eneste partiet som setter spørsmålstegn ved troen på økonomisk vekst som et gode i seg selv mener Qvigstad

Norsk politikk trenger et friskt pust og den frisinnede og radikale grønne politikken kan fort bli et attraktivt alternativ for mange politisk bevisste ungdommer. Ekstra inspirerende er det at grønne partier land som Sverige, Finland Tyskland har vist at det også er mulig for grønne partier å oppnå politisk makt.

Det nye ungdomslaget legger lista lavt fra starten av og tar sikte på å konstituere et styre på oppstartsmøtet som blir ansvarlig for å skape gang aktivitet og oppmerksomhet rundt Grønn Ungdom Hordaland. Spørsmål om møtet kan rettes til oppstartsansvarlig Lasse Brunborg på tlf 41008730, eller på mail til lasse.brunborg@mdg.no

Leave a Reply