Forbrukslån
Casinor.com

Statsbudsjettet ignorerer klimarapporten – totalt useriøst

Regjeringen legger i dag fram sine planer for 2019 – statsbudsjettet. Samtidig som FNs klimapanell legger fram sin rapport om sjansene for å nå 1,5gradersmålet. Grønn Ungdom mener at Høyre fremstår totalt useriøse ved å bagatelliserer klimaalvoret og er handlingslammet uten evne til fremme løsningene som kreves.

– Høyre er årsaken til at vi står med ekstremvær til livet og er milevis fra å ha nubbsjans på å unngå dramatiske klimakatastrofer. Statsbudsjettet er blottet for radikal klimainnsats, og det er totalt useriøst, sier talsperson Ola Eian.

– Samme dag som FNs klimarapport slår alarm kan man ikke legge fram et statsbudsjett hvor man bare dropper å øke bilavgiftene. Dette viser hvordan regjeringen bagatelliserer en eksistensiell trussel mot velferden, økonomien og sivilisasjonen, fortsetter han.

FNs rapport slår fast at verden må gjøre endringer av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Eian savner kontroversielt forslag, og mener tiden for ukontroversiell klimapolitikk nå er over:

– Forskerne er skremmende klare i sin tale: Rask og radikal handling er nødvendig. Bilavgiftene må økes kraftig, oljeindustrien må avsluttes og Norge må åpne oljefondet for å gire opp klimaarbeidet i resten av verden.

– Det er trivelig at regjeringen endelig roer ned på oljepengebruken, men nå må fondet åpnes for FNs klimaarbeid i fattige land. Samme sum som regjeringen nå vil bruke på bistand og KrF-frieri må i tillegg gis direkte fra oljefondet til FNs grønne fond.

Regjeringen er avhengig av KrF sin støtte, og har blant annet foreslått en økning av bistanden tilsvarende en prosent av Norges inntekter. Grønn Ungdom er positiv men vil doble summen med en tilsvarende “klimaprosent”.  

– En prosent av bruttonasjonalinntekten må hvert år framover gis fra SPU til. For å betale for vår historiske oljesynd og som et effektivt virkemiddel i klimakampen utenfor Norges grenser, sier Eian. 

– Vi kan ennå hindre årets tørkesommer, høstens ekstremvær og druknende øystater fra å bli normalen. For å bevare verden slik vi kjenner den trenger vi en regjeringer som ikke slutter klimaambisjonene ved krangel om bilavgifter.

FNs klimarapport er klar, tiden for ukontroversiell klimapolitikk slutter i dag,  Ola Eian.

Leave a Reply