Forbrukslån
Casinor.com

Statoil kjøpslår med livsgrunnlaget vårt

Onsdag ettermiddag talte talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst, til Statoils generalforsamling i Stavanger. Fra talerstolen anklaget han selskapets aksjonærer for å skusle vekk de pengene Norge skal bruke på fornybaromlegginga. Nøst sparte ikke på kruttet da han omtalte Statoils økte investeringer i tjæresand:

-Det er en hån mot hele min generasjons framtidsutsikter at Statoil vil investere 50 milliarder kroner i den absolutte klimaverstingen blant oljeressursene: tjæresand, sa han.

-Hvorfor utvinne mer av den mest forurensende og dyreste olja av alle? Hvert nye fat vi tvinger opp av denne olja, blir som ny slurk av giftbegeret for planeten og sivilisasjonen vår.

Grønn Ungdom sto med en samlet miljøbevegelse bak Greenpeace og WWF sine forslag om å trekke investeringer i tjæresand og planlagt virksomhet i Arktis.

Den siste tida er denne typen ekstremt klimafiendtlige virksomhet blitt debattert også i et økonomisk perspektiv. I en fersk rapport fra Carbon Tracker Initiative blir tjæresandinvesteringer og planlagt letevirksomhet i islagt hav betegnet som økonomisk høyrisikosport. Selskaper som Statoil kalkulerer nemlig med å hente opp store mengder fossilbrensel som i henhold til togradersmålet skal forbli i bakken. Nøst mener dette vitner om et pengejag fullstendig uten grenser:

– Dette er et av de tydeligste og verste eksemplene på hvordan Statoil og Staten lar seg friste av kortsiktig profitt, og betaler med neste generasjons livsgrunnlag. Statoil er et av de ti oljeselskapene i verden som planlegger størst investeringer i høyrisikable prosjekter. Til sammen 225 milliarder. Hvor mange havvindparker kunne vi fått for 225 milliarder?

Generalforsamlingen stemte ned alle forslagene fra Greenpeace og WWF etter styrets anbefaling.

Du kan se Lage Nøst tale til forsamlingen her:

Innlegget kan leses i sin helhet her.

 

Leave a Reply