Forbrukslån
Casinor.com

SOSIAL NØD MÅ BEKJEMPES, IKKE FORBYS

I går sikret Senterpartiet regjeringen flertall for å la kommunene innføre lokale tiggerforbud om de vil. Grønn Ungdom mener det er hårreisende at en heller enn å løse et problem, vil feie det under teppet og forby det.

Et tiggerforbud kriminaliserer folk som er i sosial nød. I stedet for å ta problemet ved rota, og sette inn tiltak som kunne ha hjulpet dem som tvinges til å tigge, velger regjeringen og Senterpartiet en lettvint og umenneskelig løsning, sier talsperson Ingrid Ophaug Dahl.

Stortinget opphevet det nasjonale forbudet mot tigging i 2005, med den begrunnelse at vi ikke kan forby folk å be om hjelp. Grønn Ungdom synes det er trist at en forlater dette gode prinsippet, åpenbart fordi det nå er romfolk som ber om hjelpen.

Dersom det ikke var romfolk det dreide seg om, men norske statsborgere, ville man da ha forvist dem fra gatene, eller prioritert fattigdomsbekjempelse mye høyere? spør talsperson Lage Nøst.

Politikere må tenke mer langsiktig, og heller bruke energien sin på å finne gode løsninger som bedrer forholdene for marginaliserte grupper. Eksempler kan være støtte til oppsøkende sosialt arbeid og programmer for å gi verdig arbeid til tiggere, sier han.

Leave a Reply