Forbrukslån
Casinor.com

Søk: Global Young Greens kongress

Den fjerde kongressen i Global Young Greens’ historie avholdes 30. mars – 2. april 2017 i England. Den skjer parallelt med kongressene til Global Greens, European Green Party, and Green Party of England and Wales som det også vil være mulig å delta på. Dette kommer til å være den største samlingen av grønne partifeller noensinne! Dette er det viktigste møtet hitinntil for Global Young Greens og vil være definerende for den grønne globale bevegelsen fremover.

Dette er en gylden mulighet for Grønn Ungdom (GU) å knytte bedre kontakten med våre søsterparti utenfor Europa. Vi ser etter én person som skal representere Grønn Ungdom på kongressen. Representanten skal knytte kontakter som kan brukes videre i GUs internasjonale arbeid, pleie eksisterende kontakter som GU har, representere GU på en gode måte, ha evne til å se og finne realistiske muligheter for samarbeid. Det er ønskelig at personen så langt det lar seg gjøre innhenter erfaringer, tips og triks fra f.eks. kampanjer som kan brukes i Grønn Ungdom. Representanten skal ha god evne til å videreformidle kontaktene og erfaringene fra kongressen til internasjonalt utvalg. Erfaring fra internasjonalt utvalg er en fordel. Kontakter og kjennskap til landskapet den grønne globale bevegelsen er meritterende.

Mer informasjon finner du i søknadsskjemaet

Har du spørsmål kan du kontakte Christine Bangum på christine.bangum@gronnungdom.no

– FRISTEN FOR Å SØKE ER 23. NOVEMBER –

 

Leave a Reply