Forbrukslån
Casinor.com

Smittevern på høstleir

 

Smittevernplanen for Grønn Ungdoms høstleir er basert på LNU/Frivillighet Norges bransjeveileder for barne- og ungdomsfrivilligheten. Kommunelegen i Hemsedal, der høstleiren skal holdes, har godkjent arrangementet med disse tiltakene.

 

Deltagere

Vi har 40 påmeldte deltagere, pluss 9 arrangører (sentralstyremedlemmer). Flertallet av deltagerne er under 20 år.

LNU har bekreftet at deltagerne under 20 dekkes av «sommerleirunntaket» til FHI. Dette unntaket fjerner kravet til 1 m avstand for «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet»  (COVID-19 forskriftens § 13, andre avsnitt, punkt d). Vi kommer uansett til å kreve 1 m avstand på leiren for alle deltagerne.

 

Transport

De fleste deltagerne kommer med felles buss fra Oslo. Vi kommer til å påby bruk av munnbind på bussen. Vi har også nok bussplasser til at vi kan holde annenhvert sete tomt.

Vi har informert deltagerne om det nye kravet om munnbind på offentlig transport i Oslo, og om at deltagerne som eventuelt reiser kollektivt til det felles møtepunktet i Oslo må bruke munnbind på veien.

Noen av deltagerne kommer med tog fra Bergen til Gol. Vi forhåndsbestiller maxitaxier for å frakte dem fra Gol til Hemsedal og kommer også her til å påby bruk av munnbind og at annenhvert sete holdes tomt.

 

Overnatting

To-fire deltagere deler rom. Hvert rom har eget bad. Alle deltagere har med eget sengetøy eller egen sovepose.

 

Inndeling i grupper

Deltagerne er inndelt i kohorter på fire til åtte personer, basert på hvem de deler rom med. Hver gruppe inkluderer et sentralstyremedlem (arrangør). Gruppene er som hovedregel basert på hvilket fylkeslag deltageren kommer fra, slik at vi begrenser eventuell smitte mellom deltagere fra ulike regioner. Én-meter-regelen gjelder også innad i gruppene.

Gruppene kommer til å sitte sammen på bussen, ved måltider og under programpostene, og sover på samme rom. Når vi har sosiale aktiviteter skal også gruppene holdes sammen (og adskilt fra andre grupper), med mindre det er snakk om aktiviteter som involverer minst 2 m avstand hele tiden.

Alle deltagere får et navneskilt ved starten av arrangementet, som de må ha på seg hele tiden. Navneskiltet er fargekodet etter hvilken gruppe de tilhører. Dette vil gjøre det lettere å se hvem hver enkelt er i gruppe med.

 

Ledere/arrangører

Øverste ansvarlige for sikkerhet og smittevern er generalsekretær Miriam Langmoen, i samråd med leirsjef Tobias Stokkeland.

Alle sentralstyremedlemmer blir testet for COVID-19 uken før leir, og holder seg mest mulig isolert fram til leir, for å minimere risikoen for smitte i sentralstyret ved leirstart.

Sentralstyret gjennomgår smittevernreglene grundig på forhånd.

Sentralstyret har daglige morgenmøter under leiren. Det er særlig viktig å unngå nærkontakt innad i sentralstyret, for å unngå å spre eventuell smitte mellom ulike leirgrupper. Disse møtene vil derfor bli holdt utendørs eller på et sted der det er mulig å holde 2 meter avstand.

 

Informasjon til deltagere

Alle deltagere får tilsendt smitteverninformasjon i forkant av leiren og må bekrefte at de har lest informasjonen. De må også bekrefte at de vet at dersom de ikke følger reglene kan de bli sendt hjem.

Det blir kommunisert tydelig at alle med symptomer, også milde symptomer, ikke kan delta på leiren. Vi refunderer deltageravgiften i slike tilfeller.

Smittevernreglene for leiren skal ligge lett tilgjengelige på nettsiden vår. Vi kommer også til å gi god og tydelig informasjon om smittevernregler ved leirstart.

Vi sender ut en ekstra epost til «pamper», fylkesledere og andre deltagere med mye erfaring og tunge verv i organisasjonen, der vi påpeker at de har et særlig ansvar for å hjelpe sentralstyret med å sørge for at smittevernregler/avstandsregler overholdes.

 

Informasjon til foresatte

Foresatte for deltagere under 18 får en egen epost med et brev de må signere, der de godkjenner at barnet får delta på leir. Brevet inneholder en oversikt over smittevernregler og forklarer hva vi vil gjøre dersom barnet får symptomer.

 

1-meter-regelen

Alle programposter holdes i lokaler som er store nok til at vi kan overholde avstandsreglene. Flest mulig aktiviteter holdes utendørs, og deltagerne blir bedt om å pakke klær så de kan være ute i dårlig vær. Lokalene blir tydelig merket opp med hvor folk skal stå/sitte, enten med utplasserte stoler eller tape på gulvet.

Vi planlegger ulike organiserte sosiale aktiviteter for kveldene/pauser, for å minimere sjansen for at deltagere blir sittende uten oppsyn og med større risiko for nærkontakt.

 

Håndhygiene

Det blir plassert ut håndsprit ved inngangen til alle lokalene. Vi kommer til å minne deltagerne om å vaske hendene hyppig.

 

Renhold

Fausko gjestegard sørger for jevnlig renhold etter bransjestandard.

 

Matservering

Fausko gjestegard sørger for matservering etter bransjestandard. Leirgruppene sitter sammen ved måltider (med 1 m avstand).

Leiren er alkoholfri (dette er påbudt av Grønn Ungdoms etiske retningslinjer).

 

Dersom noen får symptomer på leir

Vi har bestilt nok ekstra rom til at deltagere som får symptomer kan isoleres på Fausko. Alle disse rommene har eget bad. Dersom noen får symptomer følger vi disse skrittene:
1. Isolere deltageren, eventuelt kontakte foresatte dersom deltageren er mindreårig.
2. Kontakte kommunen for å avtale testing.
3. I samråd med kommunen, eventuelt sette personens nærkontakter (leirgruppe) i karantene.

 

Dersom noen tester positivt

Dersom noen tester positivt vil vi (i samråd med Hemsedal kommune) isolere alle nærkontakter og bistå med smittesporing. Vi kommer til å kontakte foresatte for å organisere eventuell hjemtransport. Dersom noen i isolat eller karantene ikke kan reise hjem privat/hentes i egen bil e.l., vil vi dekke videre opphold på Fausko eller på hotell så lenge det er nødvendig.

 

Spørsmål om smittevern på høstleir?

Kontakt generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554!