Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Skrot ny E18 i Vestkorridoren

Grønn Ungdoms landsstyre mener utbyggingen av E18 i Vestkorridoren mellom Oslo og Asker må skrotes, og vil bruke de 40 milliarder tiltenkte kronene til et kraftig løft for bane, kollektivtrafikk og en sykkelekspressveg på strekningen.

DSCF8163

Politikere må tørre å si nei til bilismen om vi skal nå klimamål, sier talsperson Lage Nøst. – Vi må prioritere de sunne, miljøvennlige alternativene.

I klimaforliket slåes det fast at ”veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange” Den planlagte utbyggingen av ny E18 Framnes – Asker (”Vestkorridoren”), derimot, legger opp til en dramatisk økning i biltrafikken: En monstermotorvei – med alt fra 12 til 14 felter på enkelte strekninger, og en prislapp på mellom 31 og 40 milliarder kroner – skal ta unna det som gjerne fremstilles som en “ustoppelig” vekst i personreiser, anslått til 30 prosent frem mot 2030.

Trafikkforskere er enige: Det går ikke an å bygge seg ut av køproblemer med mer bilvei. Flere bilfelt gir oss bare bredere køer.

– Vi kan ikke bare kaste penger og mer asfalt på trafikkutfordringene i de store byene, sier Nøst. – I tillegg til storsatsing på klimasmart samferdsel, hvor vi belønner dem som går, sykler og reiser kollektivt, må vi gjøre det mindre attraktivt å velge bil, og slutte med utslippsøkende gigaveiprosjekter som strider med klimaforliket.

På strekninger med mye kø og trafikk i rushtiden, er køprising en god måte å redusere luftforurensingen, forsinkelser og klimagassutslipp. Pengene fra en rushtidsavgift kan finansiere bedre kollektivtilbud med økt kapasitet, konkluderer han.

Grønn Ungdom vil:

Se også: “Ny E18: Stortinget sier tut og kjør”

Mer fra landsstyremøtet

Landsstyrevedtaket om E18 ble gjort av representanter samlet til møte i Maridalen i Oslo denne helga, 28. – 30. november. På agendaen stod også statlig eierskap av selskaper og konkurranseutsetting av jernbanen:

Grønn Ungdom er positive til statlig eierskap av selskaper som ivaretar samfunnshensyn i et generasjonsperspektiv, og mener at staten ikke bør selge seg ned til under to tredjedeler i selskaper (hvor staten allerede eier minst 2/3 av aksjene) som driver med energiproduksjon, bygg og drift av infrastruktur, og uttak og forvaltning av naturressurser.

Grønn Ungdom vil også åpne for forsøk med konkurranseutsetting av persontransporten på jernbane, dersom det stilles strenge krav til kundetilfredshet, rutetilbud, ansattes vilkår, og økologisk bærekraft.

Leave a Reply