Forbrukslån
Casinor.com

Skole

Et godt utdannings- og opplæringstilbud er viktig. Både den enkelte, demokratiet og samfunnet  styrkes gjennom at borgerne har kunnskap og kompetanse. Skolen skal ikke bare være et instrument for næringslivet, men fostre samfunnsborgere med gode holdninger og evne til å tenke selvstendig.

Skolen sitt primære mål er å formidle kunnskap, men det er viktig at elevane også får lærdom om sosiale verdier og ferdigheter. Pedagogene som jobber i skolen er fagfolk, og bør få jobbe med faget sitt, lære bort og være med eleven. Derfor må skjemaveldet bort, læreren må tilbake til klasserommet for å sikre elevene god oppfølging.

Skolen skal styrke hele mennesket, derfor må det også være rom for å utvikle talent og interesser. Større pedagogisk frihet, mer yrkesrettet undervisning og mulighet for en livssynsnøytral skolegang er essensielt for at vi skolen skal møte elevene, som alle er ulike, på deres egne primisser.

Vi vil:

Leave a Reply