Forbrukslån
Casinor.com

– Skåler for isfritt Arktis

– Statoil-sjef Helge Lund og Olje- og energiminister Ola Borten Moe skåler med champagne over at Arktis-isen smelter på grunn av klimaendringer, slik at de kan bore enda lenger nord.

Det sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann for ungdomspartiet Grønn Ungdom. Samtidig som verdens nest største oljemesse, ONS, arrangeres i Stavanger denne uken, er issmeltingen i Arktis i ferd med å sette nye rekorder.

Et av temaene på oljemessen er nettopp Arktis. I tillegg til konsekvenser for klima, har blant annet Havforskningsinstituttet uttalt at oljevirksomhet kan få store og langvarige konsekvenser for økosystemene i Arktis. Grønn Ungdom reagerer sterkt på at oljenæringen vil utvide sin virksomhet enda lenger nord.

– Oljenæringen har bidratt betydelig til økt issmelting i Arktis, ved å slippe ut store mengder klimagasser hvert år. Lund og Borten Moe burde vite at issmelting blant annet fører til økt havnivå, som gjør enorme områder ubeboelige i den sørlige delen av verden, fortsetter Surlien.

Grønn Ungdom mener oljenæringen viser totalt mangel på forståelse av konsekvensene av det de driver med, og peker på at tre fjerdedeler av verdens petroleumsressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal nå to-gradersmålet.

– Det er paradoksalt at norsk olje og gass til sammen står for nesten tre prosent av verdens årlige klimagassutslipp. Likevel var redusert aktivitetsnivå i oljenæringen ikke engang et tema da Stortinget vedtok nytt klimaforlik før sommeren. Hvorfor ikke sette en fornybar fremtid som tema på oljemessen? spør Hallvard Surlien.

 

 

One thought on “– Skåler for isfritt Arktis

  1. Om vi bare hadde hatt flere gode gammeldagse VISE folk i regjering med makt til å ta de VIRKELIG store gode rette styringene for hele landet, og i oljesammenheng; verden.

    Ja det ønsker jeg meg. Hvor er de gamle vise?

Leave a Reply