Forbrukslån
Casinor.com

Seks tapte år

Etter seks år med rødgrønt styre er norske klimagassutslipp på et historisk toppnivå. Regjeringen misbruker en historisk sjanse, mener Grønn Ungdom

Norge har fantastiske forutsetninger for å vise handlekraft i kampen mot global oppvarming, men etter to år med nedgang grunnet finanskrisen steg de norske klimagassutslippene med 4,8 prosent i 2010. Skal Norge bli en positiv bidragsyter på den internasjonale klimaarenaen må norsk politikk endres drastisk de neste årene, mener Grønn Ungdom

– Framtiden vil dømme denne regjeringen fryktelig hardt, sier Grønn Ungdom – leder Knut F Qvigstad Mens andre vestlige land sliter med høy arbeidsledighet og ettervirkningene av finanskrisen svømmer den norske regjeringen i oljepenger. En brøkdel av oljeinntektene vil være nok til å finansiere kraftige kutt i egne utslipp. I stedet for å bruke overskuddet på skitten canadisk tjæresand og økt privatforbruk bør Norge dreie investeringene i retning av den teknologien og det næringslivet verden trenger.

FNs klimapanel har slått fast at veksten i verdens klimagassutslipp må snus før 2015, store utslippskutt i vestlige land er en forutsetning for å nå dette målet.

Hvis de internasjonale klimaforhandlingene skal bære frukter må vestlige land vise vilje til å kutte dypt i egne utslipp. Norge har en unik mulighet og en sterk forpliktelse til å bidra, mener Knut F Qvigstad.  – Vi har tjent tusenvis av milliarder på å selge økte klimagassutslipp – men disse pengene gir oss også fantastiske muligheter til å vise handlekraft i en avgjørende fase for verdens klima. I tillegg vil målrettet satsing på fornybar teknologi lønne seg i en verden der fossilalderen, uansett går mot slutten. Hvor lenge må vi vente på en norsk regjering som faktisk griper disse mulighetene?

Til høsten er det lokalvalg og Grønn Ungdom planlegger å sette fokus på klimasaken i skoledebatter over hele landet. Ikke minst i de mange kommunene  der Miljøpartiet De Grønne stiller lister for første gang.

Vi mener det er på tide at velgerne krever en storstilt grasrotbasert klimadugnad i landets kommunestyrer og er sikre på at et grønt brakvalg bidra kraftig til å sette klima og miljøspørsmålene høyere på dagsorden, også i lokalpolitikken. –

Grønn Ungdom vil forøvrig at:

Norge skal ta sitt klimapolitiske ansvar alvorlig og ta steget ut av oljealderen.

Nordområdene bør vernes mot oljeboring i sin helhet og utvinningstakten på eksisterende felter bør reduseres kraftig.

Inntektene fra petroleumsnæringen bør øremerkes fornybar energi, grønt næringsliv, klimatiltak og forskning.

Snarest fase ut flytransport over strekninger som kan nås med tog på en dag.

Realisere et nordisk fellesprosjekt med høyhastighetsbane fra Oslo, via Gøteborg til København.

Erstatte lønnsvekst og forbruksvekst med kortere abeidstid

One thought on “Seks tapte år

Leave a Reply