Forbrukslån
Casinor.com

Samferdsel

I dag står transport for nesten en fjerdedel av klimagassutslippene i Norge. Samtidig er luftforurensning fra biltrafikken et stort miljø- og helseproblem mange steder. Grønn samferdsel handler om å prioritere annerledes. Syklister gående og kollektivreisende skal prioriteres først, ikke få smulene til slutt slik det er nå.

I dag er det ofte dyrt, vanskelig og upraktisk å reise miljøvennlig over lange avstander. Vi vil gjøre det miljøvennlige valget til det naturlige valget. Derfor er høyhastighetsjernbane mellom de store byene i Norge og i Norden en viktig del av framtidas transportsystem. Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne vil begynne å bygge den første høyhastighetsjernbanen allerede nå.

I byene vil vi gjøre sentrum bilfritt, slik det er i for eksempel Freiburg og Brüssel. Det bedrer fremkommeligheten for de myke trafikantene, gir bedre luftkvalitet og bymiljø, og reduserer klimagassutslippene. Kollektivtilbudet må også bli bedre i form av lavere priser og bedre rutetilbud, og vi må bygge ut helhetlige sykkelveinett.

Vi vil:

4 thoughts on “Samferdsel

 1. Hva menes med biler som “kun går på bensin og diesel”? Kan man få en bil som kan lades, og kjøres på brensel? Kan en el-bil f.eks trekke like tungt og langt som en vanlig bil?

  1. Hei, Emilie! Ja, det finnes såkalte ladbare hybridbiler (også kalt “plug-in hybrider”), som har både batteripakke og en tank for brensel. Se her: http://www.elbil.no/kjope-elbil/ladbare-hybrider

   Til det andre spørsmålet ditt, så avhenger det både av hvilken elbil du snakker om og hvilken bil du definerer som en “vanlig bil”. Magefølelsen min sier meg at de vanligste elbilene på markedet akkurat NÅ, nok vil ha problemer med å matche en gjennomsnittlig bil hva gjelder vekt/distanse med tilhenger, men batteriteknologien er i rask utvikling, så dette kan endre seg på få år.

   Hilsen Lage, talsperson

  2. Hybridbiler er det nok du tenker på, de kan både drives av batteri og brennstoff. Om de kan trekke like tungt og langt som en “vanlig” bil er nokså et komplisert spørsmål som man sannssynligvis trenger google for å kunne svare på.

Leave a Reply