Vedtekter og retningslinjer

Her finner du Grønn Ungdoms retningslinjer:

Etiske retningslinjer (revidert februar 2018)

Økonomiske retningslinjer

Retningslinjer for bruk av frifondsmidler

Sentralsstyrets retningslinjer for eksterne turer

 

Her finner du Grønn Ungdoms vedtekter:

Grønn Ungdoms vedtekter 2019

 

Historisk oversikt over revidering av nasjonale vedtekter:

Grønn Ungdoms vedtekter 2018

Grønn Ungdoms nasjonale vedtekter 2017

Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag i Grønn Ungdom 2017

Grønn Ungdoms vedtekter 2016

Grønn Ungdoms vedtekter 2015-2

Grønn Ungdoms vedtekter 2015-1

Grønn Ungdoms vedtekter 2014

Grønn Ungdoms vedtekter 2013

Grønn Ungdoms vedtekter 2012

Grønn Ungdoms vedtekter 2011