Forbrukslån
Casinor.com

Her finner du Grønn Ungdoms retningslinjer:

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer (revidert mai 2021)

Historisk oversikt over revidering av Grønn Ungdoms etiske retningslinjer:

Etiske retningslinjer (revidert februar 2018)

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer (revidert desember 2021)

Historisk oversikt over revidering av Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer:

Økonomiske retningslinjer (revidert 2018)

Retningslinjer for bruk av frifond

Retningslinjer for bruk av frifondsmidler

Sentralstyrets retningslinjer for eksterne turer

Sentralsstyrets retningslinjer for eksterne turer

Her finner du Grønn Ungdoms vedtekter:

Nasjonale vedtekter:

Grønn Ungdoms vedtekter revidert 2021

Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag

Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag revidert 2021

 

 

Historisk oversikt over revidering av nasjonale vedtekter:

Grønn Ungdoms vedtekter 2019

Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag revidert 2019

Grønn Ungdoms vedtekter 2018

Grønn Ungdoms nasjonale vedtekter 2017

Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag i Grønn Ungdom 2017

Grønn Ungdoms vedtekter 2016

Grønn Ungdoms vedtekter 2015-2

Grønn Ungdoms vedtekter 2015-1

Grønn Ungdoms vedtekter 2014

Grønn Ungdoms vedtekter 2013

Grønn Ungdoms vedtekter 2012

Grønn Ungdoms vedtekter 2011