Forbrukslån
Casinor.com

Innspill til MDGs program 2013

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne 2013

Samfunnslønn

Human ruspolitikk

Rovdyrpolitikk

Fra kontantstøtte til familiestøtte

Fornybar energi og naturvern

Grunnlagspolitikk for skole

Energieffektivisering i bygg

Fildeling

Høringssvar for hele programutkastet til MDG