Forbrukslån
Casinor.com

– Ryggradsløse politikere er en tragedie

De siste dagene har en rekke profilerte politikere tatt til orde for fortsatt tut-og-kjør i oljepolitikken. Flere av dem, blant andre Jonas Gahr Støre, påstår at norsk oljeutvinning er en del av klimaløsninga. Talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst, mener uttalelsene er uansvarlige:

– Ryggradsløse politikere er en tragedie for både planeten, oppvoksende generasjoner og norsk økonomi. Et linjeskift i oljepolitikken er nødvendig for å sikre norsk konkurransekraft og industriutvikling også i andre halvdel av dette århundret, og ikke minst som del av den internasjonale innsatsen mot klimakollaps, sier han.

En krone investert i fossilt, er en krone ikke investert i fornybart og nye, grønne arbeidsplasser for framtiden, og attpåtil en krone investert i mer global oppvarming. Det er en uansvarlig investert krone.

Et grønnere arbeiderparti?

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre uttaler i denne ukens Morgenbladet at det å vedta oljeutfasing ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i klimapolitikken, og argumenterer for et fortsatt høyt utvinningstempo på norsk sokkel. Det ser altså ut til at de som har håpet på et grønnere AP, har håpet forgjeves. Nøst er skuffet:

– Støre har tidligere sagt at klimakrisa skal legge rammene for den politikken som formes. Det er sørgelig om han feiger ut. Det hjelper lite med klima som ramme, hvis en bare maler oljerigger på lerretet.

Støre er ikke alene

Støre er ikke alene om å adoptere oljelobbyens retorikk; også statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (FrP) og olje- og energiminister Tord Lien (FrP) skyver norsk gass foran seg som en unnskyldning for å støvsuge sokkelen for fossile brensler, selv om en storsatsning på gass nå vil hindre omstillingsprosessen og bidra til mer alvorlige klimaendringer.

– Norske politikere snakker mest om gass for å dreie fokus vekk fra at de også hungrer etter mer olje, og stadig leter etter mer av alt fossilt. Og selv om argumentet er at norsk gass angivelig erstatter kull i verden, tar ingen til orde for å stenge våre egne kullgruver på Svalbard. Det henger ikke på greip, sier Nøst.

– Vår nasjonale klimainnsats hviler dessuten på et klimaforlik som legger opp til langt mindre kutt enn FN anbefaler, og som vi dessuten ikke greier å innfri. Hvis alle har samme holdning til utslipp hjemme som norske politikere, kan vi se milelangt etter en klimaavtale i Paris i 2015, avslutter han.

Leave a Reply