Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Rusavhengige må hjelpes, ikke straffes

Grønn Ungdom har vedtatt en plattform for human ruspolitikk. – Rusavhengige må hjelpes, ikke straffes, sier nasjonal talsperson Anna Kvam.

Denne helgen var Grønn Ungdoms landsstyre samlet til møte i Oslo. På agendaen stod blant annet behandlingen av en ny ruspolitisk plattform, en uttalelse om økonomisk vekst og en om rutiner for naturkartlegging ved utbyggingssaker.

Den nye ruspolitikken er tenkt som et innspill til Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. Plattformen inneholder blant annet krav om å avkriminalisere all bruk og besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer, samt om å lovliggjøre etableringen av sprøyterom i alle kommuner.

– Hvis vi heller brukte ressursene som i dag brukes på å kjeppjage og gjøre livet surt for rusavhengige på et godt behandlingstilbud i rusomsorgen, ville vi ha unngått mange menneskelige tragedier, sier Anna Kvam.

Landsstyret vedtok også at Norge må redusere klimagassutslippene med minst 10 % i året, og at hensynet til klimaomstilling er viktigere enn hensynet til kortsiktig økonomisk vinning.

Vi slipper ut alt for mye karbonforurensning per krone verdiskapning i Norge. Vi kan ikke ofre klimasystemet og livsbetingelsene på jorda for skitten økonomisk vekst, sier talsperson Lage Nøst. Han mener moderne økonomisk politikk må innrettes etter nye kriterier:

– Å investere i den grønne framtida innebærer å verdsette livskvalitet, naturmangfold, helse, sosial bærekraft og et sunt miljø høyere enn forbruksvekst og profittjag. 

Leave a Reply