Forbrukslån
Casinor.com

– Repparfjorden er ingen søppelkasse

Torsdag godkjente kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner planene som gir gruveselskapet Nussir lov til å igangsette gruvedrift og dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Klarsignalet ble gitt til tross for sterke protester fra havforskningsinstituttet, en samlet miljøbevegelse og Sametinget. Grønn Ungdom reagerer.

Gruvedeponi i Repparfjorden vil utvilsomt skade det omkringliggende økosystemet. Hver klokketime de neste 20 åra vil anslagsvis 17 lastebillass kobberholdig avfall dumpes i den nasjonale laksefjorden. I tillegg vil gruvedriften ødelegge for den tradisjonelle reindriften i området. Det er hårreisende at statsråden fra Høyre med viten og vilje tilsidesetter både hensynet til miljø og urfolk. Det kan virke som om raske penger er det viktigste i verden for Sanner, sier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom.

Det er ikke første gangen Repparfjorden benyttes som avfallsplass for gruveselskaper. Slam fra gruveutvinning ble også på syttitallet deponert i fjorden. Siden da har man registrert store skader på artsbestander, blant annet kysttorsken. Dette er bare ett av flere stygge eksempler på ødeleggelse forårsaket av gruvedeponi i norske fjorder. Metallslam fra stoffer som kobber, krom og tinn truer bestandene av en rekke fiskearter, og forringer balansen i de lokale økosystemene.

Solid kunnskap om disse ettervirkningene har ført til at alle verdens store gruvenasjoner har sluttet med tradisjonelt sjødeponi. I 2014 er det kun fire andre land i verden, foruten Norge, som tillater denne typen deponi, og samtlige av disse arbeider med å utfase en slik miljøskadelig avfallshåndtering.

Norske politikere oppfører seg nok en gang som miljøsinker, og prioriterer kortsiktig økonomisk vinning fremfor unike naturområder og uunnværlige fiskeressurser, sier Nøst.

Naturen er ingen søppelkasse, Sanner!

 

Leave a Reply