Forbrukslån
Casinor.com

– Regjeringen svikter i revidert statsbudsjett

– Klimagassutslippene må kuttes nå om vi skal ha sjanse til å unngå alvorlige klimaendringer. Vi har ikke tid til å vente på utslippsteknologi som kanskje vil kutte utslipp om ti år. Regjeringen svikter i det reviderte statsbudsjettet, sier Grønn Ungdoms talsperson, Ingrid Ophaug Dahl.

I dag presenterte regjeringen revidert statsbudsjett. Den største klimanyheten i budsjettet er at regjeringen foreslår en opptrappingsplan med sikte på å øke kapitalen i klimafondet med 12 milliarder kroner i 2016.

Ophaug Dahl er skuffet over at budsjettet ikke inneholder noen begrensninger for oljeindustrien, i lys av veksten i norske utslipp i 2013 og budskapet fra den siste rapporten til FNs klimapanel.

Utslippene i olje- og gassvirksomheten gikk opp med 2 prosent i 2013. Norske utslipp totalt gikk opp med 0,2 prosent.

– Olje og gassnæringa er de som har økt utslippene mest, og følgelig er det her kuttene må komme. Det er skuffende at regjeringen synes det er viktigere å forbedre ordningene for kjøp av alkohol og tobakk på taxfree-sonen, enn å sette begrensninger for vår største forurenser

Ophaug Dahl mener uttalelse om klima fra Høyres landsmøte nylig kun er et spill for galleriet.

– Høyre predikterte på sitt landsmøte at de tar klimakrisa på alvor og at partiet har gått gjennom en grønn revolusjon. Samtidig nevner de ikke oljeutfasing ved et ord og øker oljeinvesteringene i revidert budsjett. De taler altså med to tunger i klimasaken. Det er dårlig og uærlig både overfor velgere, og den oppvoksende generasjon.

 

 

Leave a Reply