Forbrukslån
Casinor.com

– Regjeringen sitter igjen på venteværelset

– Det var nå vi skulle starte å bygge lavutslippssamfunnet. Dessverre sitter regjeringen igjen på venteværelset, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

Fredag presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Grønn Ungdom mener regjeringen viser at de mangler vilje til å prioritere miljøvennlig transport.  I planen går regjeringen inn for flere nye store motorveiprosjekter. Ny fergefri E39 fra Trondheim til Stavanger vil alene koste opp mot 150 milliarder kroner. I tillegg planlegges det å bygge ny firefelts motorvei fra Hamar til Lillehammer. Til sammenligning koster full utbygging av InterCity-trianglet 130 milliarder kroner, ifølge Jernbaneverkets konseptvalgutredning fra i fjor.

– Når Marit Arnstad vil gjøre “alle fornøyde” ved å bygge vei og jernbane samtidig viser det at regjeringa mangler vilje til å prioritere. Vi trenger å bruke de store pengene på å få til en grønn jernbanerevolusjon. Da kan vi ikke kaste bort penger ved å investere enorme summer i motorveier som fratar toget passasjergrunnlag og gir økte klimagassutslipp. Det er hårreisende miljø- og samferdelspolitikk, sier Surlien.

Jernbaneverkets InterCity-utredning sa også at hele trianglet, det vil si dobbeltspor jernbane mellom Halden, Lillehammer og Skien, kunne vært ferdig på 10 år, dersom pengene var på plass. Regjeringen legger imidlertid opp til å ferdigstille hele trianglet innen 2030, altså i løpet av 16 år. Dette er alt for sent, mener Grønn Ungdom. De mener utbyggingen burde vært ferdig senest innen 2025.

– Det haster med å få på plass InterCity-trianglet for å ta av for trafikkveksten som vil komme i årene fremover. Ved å bare klatte på litt jernbane her og der klarer man hverken å løse køproblemene eller kutte utslippene nok. Vi trenger en skikkelig satsing for å få et robust jernbanenett på Østlandet. Det er visjonsløst av regjeringen å vente til 2030 med å få ferdig InterCity-trianglet, sier Surlien.

Det kom ingen konkrete planer om å bygge ut høyhastighetsjernbane i Nasjonal Transportplan. Grønn Ungdom mener utbygging av slik jernbane er en forutsetning for å gjøre det mulig å reise miljøvennlig over lange avstander i framtida. De hadde ønsket seg mer konkrete planer.

– Vi er nødt til å ha som ambisjon å erstatte flytrafikk i Sør-Norge med høyhastighetstog innen få år. Strekningen Oslo-Trondheim er for eksempel en av de mest trafikerte flystrekningene i Europa. Hadde det vært opp til oss, ville vi flyttet penger fra nye motorveier og flyplassutbygginer til å komme i gang med et høyhastighetsnett i Norge, avslutter Surlien.

Kontaktinfo:

Hallvard Surlien

Tlf: + 47 930 49 035

E-post: hallvard.surlien@gronnungdom.no

Leave a Reply